Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

fellow

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Fellow
In academia, a fellow is a member of a group of learned people who work together as peers in the pursuit of mutual knowledge or practice. The fellows may include visiting professors, postdoctoral researchers and doctoral researchers.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Fellow
Der Titel (engl. für Gleichgestellter, Gefährte, Genosse bzw. Mitglied) bezeichnet im  Hochschulbetrieb ein (nicht im juristischen Sinn) zur Körperschaft gehörendes Mitglied.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Fellow
Fellow (camarada en inglés) puede referirse a:
  • Fellow, un puesto académico;
  • Fellow, un emulador;
  • Fellows, un lugar designado por el censo en California (Estados Unidos).

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipedia Italiano L'enciclopedia libera

Download this dictionary
Fellow
Fellow è un termine inglese che, in senso lato, significa "compagno". Tuttavia la parola fellow è anche usata in riferimento a un persona della cosiddetta "upper class" e, ancora più spesso, per designare membri selezionati all'interno di associazioni accademiche per collaborare insieme ad altri fellow a progetti culturali e scientifici.

Per saperne di più visita Wikipedia.org...


© Questo articolo utilizza materiale tratto da Wikipedia® ed è autorizzato sotto la licenza GNU Free Documentation License

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Docent
Docent är en akademisk examen. Den motsvarar i Sverige ungefär fyra års heltidsforskning efter avlagd doktorsexamen och ger av hävd venia docendi, det vill säga "rätten att undervisa" och handleda på alla nivåer inom högskolan, liksom att ingå i en betygsnämnd vid disputation. En docent skall avsevärt ha breddat och fördjupat sin forskning i jämförelse med doktorsavhandlingen, och vanligen krävs också att forskningsresultaten skall ha publicerats internationellt i erkända fackvetenskapliga tidskrifter. Den praktiska uttolkningen av detta kan dock i viss mån skilja sig åt mellan olika universitet och högskolor, liksom mellan olika ämnen.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

| fellow in English | fellow in French | fellow in Italian | fellow in Spanish | fellow in Dutch | fellow in Portuguese | fellow in German | fellow in Russian | fellow in Japanese | fellow in Greek | fellow in Korean | fellow in Turkish | fellow in Hebrew | fellow in Arabic | fellow in Thai | fellow in Other Eastern-European languages | fellow in Other Western-European languages | fellow in Other Russian languages | fellow in Polish | fellow in Hungarian | fellow in Czech | fellow in Latvian | fellow in Catalan | fellow in Croatian | fellow in Serbian | fellow in Albanian | fellow in Urdu | fellow in Slovenian | fellow in Estonian | fellow in Bulgarian | fellow in Danish | fellow in Finnish | fellow in Norwegian | fellow in Romanian | fellow in Swedish | fellow in Ukrainian | fellow in Farsi | fellow in Macedonian | fellow in Latin | fellow in Hindi