Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

emblem

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Emblem
An emblem is an abstract or representational pictorial image that represents a concept, like a moral truth, or an allegory, or a person, like a king or saint.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Embleem

Zie meer op Wikipedia.org...

 
Emblem

Zie meer op Wikipedia.org...

 
Emblema
Een emblema (meervoud: emblemata), embleem of zinnebeeld is een kleine afbeelding met daarbij een korte kernachtige spreuk, zoals een spreekwoord en een kort gedicht. Het woord emblema is Grieks en betekent mozaïekversiering. Emblemata werden meestal gebundeld in emblemataboeken, welke populair waren van de zestiende tot en met de achttiende eeuw. De afbeelding is een vaak letterlijke verbeelding van de spreuk. Een typisch embleem bestond uit 3 delen, een motto, een afbeelding (pictura) en een onderschrift (subscriptio). Er zijn veel verschillende soorten spreuken die een afbeelding vergezelden, onderwijzend, politiek, religieus of over de liefde.

Zie meer op Wikipedia.org...

 
Geschilderde astrilde

© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Emblema
Entre los siglos XV y XVIII se denominó emblema (también empresa, jeroglífico o divisa) del griego ἔμβλημα (émblema), compuesto del prefijo ἐν (en) y βάλλputa ω (poner), que significa "lo que está puesto dentro o encerrado", a una imagen enigmática provista de una frase o leyenda que ayudaba a descifrar un oculto sentido moral que se recogía más abajo en verso o prosa.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU y bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Emblem
Das Wort Emblem steht für:

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipédia Français

Download this dictionary
Emblem
Emblem est une section de la commune belge de Ranst située en Région flamande dans la province d'Anvers.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

| emblem in English | emblem in French | emblem in Italian | emblem in Spanish | emblem in Dutch | emblem in Portuguese | emblem in German | emblem in Russian | emblem in Japanese | emblem in Greek | emblem in Korean | emblem in Turkish | emblem in Hebrew | emblem in Arabic | emblem in Thai | emblem in Other Simplified Chinese dialects | emblem in Other Western-European languages | emblem in Other Russian languages | emblem in Polish | emblem in Hungarian | emblem in Czech | emblem in Latvian | emblem in Catalan | emblem in Croatian | emblem in Serbian | emblem in Albanian | emblem in Urdu | emblem in Slovenian | emblem in Estonian | emblem in Bulgarian | emblem in Danish | emblem in Finnish | emblem in Norwegian | emblem in Romanian | emblem in Swedish | emblem in Ukrainian | emblem in Farsi | emblem in Macedonian | emblem in Latin | emblem in Hindi