Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

elektronisk musik

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Elektronisk musik
Elektronisk musik är musik som framhäver användandet av elektroniska musikinstrument eller elektronisk musikteknologi som en central aspekt av musiken. Historiskt sett har elektronisk musik varit musik skapad med hjälp av elektroniska musikinstrument eller elektronisk bearbetning, med under moderna tider har den uppdelningen förlorat sin betydelse, eftersom nästan all musik som spelas in idag och de flesta livespelningarna är beroende av omfattande användning av elektronik. Idag används termen elektronisk musik för att skilja på musik som använder elektroniken som fokus eller har det som inspirationskälla, från musik som använder elektronik för att skapa en produktion som kan ha elektroniska inslag i musiken, men inte fokuserar på den elektroniska delen.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Dansk Wikipedia - den frie encyklopædi

Download this dictionary
Elektronisk musik
Elektronisk musik er et vidt begreb, men er kendetegnet ved, at alle (eller de fleste) lyde i lydbilledet er genereret af elektroniske musikinstrumenter eller via båndoptagertonegeneratorercomputere og andre elektronisk redskaber.

Danmarks første elektroniske komponist er Else Marie Pade. Af de tidligste elektroniske komponister internationalt kan nævnes Pierre Schaeffer, Karlheinz Stockhausen og Herbert Eimert.

I dag er forskellen mellem elektronisk og akustisk (som regel elektrisk forstærket) rock mere eller mindre udvisket, og selv store rockkunstnere bruger flittigt elektroniske musikinstrumenter i udarbejdelsen af deres lyd. Dog bruges betegnelsen "elektronisk musik" i reglen om musik der udelukkende er elektronisk.


Se mere på Wikipedia.org...


© Denne artikel bruger materiale fra Wikipedia® og er givet i licens under GNU Free Documentation License

| elektronisk musik in Danish | elektronisk musik in Swedish