Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

elektricitet

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Elektricitet
Elektricitet är ett fysikaliskt fenomen. Grunden till elektricitet är att materia kan ha elektrisk laddning. Fenomenet tar sig uttryck i välkända former som blixtar och statisk elektricitet liksom i elektromagnetiska fält och elektromagnetisk induktion. Ordet elektricitet kommer av det grekiska ordet för bärnsten, ηλεκτρον (elektron) och slutligen från latinets ēlectricus (bärnstensliknande). Ordet myntades av britten William Gilbert år 1600 vid hans experiment med statisk elektricitet.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

THE Cro-Eng Dictionary

Download this dictionary
elektricitet
electricity
 
electricitiy

Free for individual usage/Besplatan za osobnu uporabu

EH Dictionary (HR EN)

Download this dictionary
elektricitet
electricity

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
elektricitet
electricitate; statisk ~ electricitate static

Svenska Sällskapet för Interlingua

Dansk Wikipedia - den frie encyklopædi

Download this dictionary
Elektricitet
Når elektroner flytter sig fri af atomkernen, og når der er et nettoflow, kaldes dette flow for elektricitet (forkortelse el) eller en elektrisk strømElektrisk ladning kan direkte måles med et elektrometer. Elektrisk strøm kan direkte måles med et galvanometer (amperemeter).

Såkaldt "statisk elektricitet" er ikke en elektronstrøm. Det kaldes mere korrekt for "statisk ladning". Det skyldes et over- eller underskud af elektroner i forhold til positive kernepartikler (protoner):

  • Når der er et overskud af elektroner, siges objektet at være "negativt ladet".
  • Når der er et underskud af elektroner, siges objektet at være "positivt ladet".
  • Når antallet af elektroner og antallet af protoner er ens, siges objektet at være "elektrisk neutralt".

Se mere på Wikipedia.org...


© Denne artikel bruger materiale fra Wikipedia® og er givet i licens under GNU Free Documentation License

| elektricitet in English | elektricitet in Italian | elektricitet in German | elektricitet in Danish | elektricitet in Swedish | elektricitet in Farsi | elektricitet in Latin