Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

edytor XML

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Edytor XML
Edytor XMLprogram komputerowy służący do tworzenia dokumentów XML i jego aplikacji.

Edytor XML powinien obslugiwac:

Edytor XML powinien wspierać języki dedykowane dla XML-a takie jak:


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| edytor XML in Polish