Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

dystrykt metropolitarny

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Dystrykt metropolitarny
Dystrykt metropolitarny (metropolitan borough, rzadziej metropolitan district) - jednostka podziału administracyjnego występująca w Anglii, ale tylko na terenie hrabstw metropolitarnych. W takich hrabstwach jest to najniższy szczebel samorządu terytorialnego.

Instytucja dystryktów metropolitarnych wzorowana jest na dzielnicach Wielkiego Londynu. Od 1986 dzierżą one większość władzy przewidzianej w brytyjskim systemie politycznym dla samorządów. W przeciwieństwie do dystryktów niemetropolitarnych, tego rodzaju dystrykty obejmują przeważnie tylko jedno, za to zwykle dość duże, miasto (lub dość zwartą aglomerację) i z tego względu na ich terenie nie powołuje się już niższego szczebla samorządu. Obecnie w całej Anglii istnieje 36 takich dystryktów, zgrupowanych w sześciu hrabstwach.


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| dystrykt metropolitarny in Polish