Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

duple

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Meter (music)
Meter or metre is a term that music has inherited from the rhythmic element of poetry (; ) where it means the number of lines in a verse, the number of syllables in each line and the arrangement of those syllables as long or short, accented or unaccented (; ). Hence it may also refer to the pattern of lines and accents in the verse of a hymn or ballad, for example, and so to the organization of music into regularly recurring measures or bars of stressed and unstressed "beats", indicated in Western music notation by a time signature and bar-lines.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Tvåtakt
Den här artikeln handlar om musikalisk tvåtakt. Se även tvåtaktsmotor.
Tvåtakt (även 2/4) är inom musiken en taktart som innebär att det är två taktslag i varje taktFyrtakt och sextakt kan ofta uppfattas som tvåtakt, och det är mer en bedömningssak hos kompositören om ett stycke ska noteras i 2/2 (alla breve) eller i 4/4. Sextakt har dock en annan, mer vilsam karaktär.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Farsi dictionary

Download this dictionary
duple

دولايى ،دوبل ،دو جزئى


Dizionario inglese-italiano 1.0.012

Download this dictionary
DUPLE
DOPPIO. DUPLICE

MHM Advanced English > Persian (v. 90)

Download this dictionary
duple
[.adj]: دولايى ، دوبل ، دو جزئى


| duple in English | duple in French | duple in Italian | duple in Spanish | duple in Dutch | duple in Portuguese | duple in German | duple in Russian | duple in Japanese | duple in Greek | duple in Korean | duple in Turkish | duple in Hebrew | duple in Arabic | duple in Thai | duple in Other Russian languages | duple in Polish | duple in Latvian | duple in Catalan | duple in Urdu | duple in Bulgarian | duple in Danish | duple in Norwegian | duple in Romanian | duple in Swedish | duple in Ukrainian | duple in Farsi