Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

ditch

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Ditch
A ditch is usually defined as a small to moderate depression created to channel water.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Sloot (watergang)
Een sloot is een watergang op plaatsen waar regenwater samenstroomt, zodat het gezamenlijk kan worden afgevoerd om wateroverlast te voorkomen. Een sloot is een onderdeel van de waterhuishoudkundige infrastructuur. Het via sloten afgevoerde water wordt elders weggepompt. Het is belangrijk dat de stroming van het water onbelemmerd is. Hiervoor worden sloten bij de schouw gecontroleerd.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Gracht
Die Gracht (niederländische Aussprache: , Plural: Grachten) ist allgemein der niederländische und niederdeutsche Begriff für KanalGraben oder Wassergraben.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipédia Français

Download this dictionary
Fossé
Cette page d’ répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…

 
Fossé (infrastructure)
Les fossés sont des structures linéaires initialement creusées pour drainer, collecter ou faire circuler des eaux.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

Wikipedia 日本語 - フリー百科事典

Download this dictionary
溝渠
溝渠(こうきょ、英語:ditch)とは、主に給排水を目的として造られる水路のうち、小規模な溝状のものの総称である。そのうち、公共用水域にあるものは「公共溝渠」(こうきょうこうきょ)と呼ばれる。

Wikipedia.orgをもっと見ると…


c この記事はウィキペディアの内容を用いておりグニュー・フリー・ドキュメンテーション・ライセンス のライセンスのもとに提供されています そして テキストはクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンスの下で利用可能です

| ditch in English | ditch in French | ditch in Italian | ditch in Spanish | ditch in Dutch | ditch in Portuguese | ditch in German | ditch in Russian | ditch in Japanese | ditch in Greek | ditch in Korean | ditch in Turkish | ditch in Hebrew | ditch in Arabic | ditch in Thai | ditch in Other Eastern-European languages | ditch in Other Western-European languages | ditch in Other Russian languages | ditch in Polish | ditch in Hungarian | ditch in Czech | ditch in Latvian | ditch in Catalan | ditch in Croatian | ditch in Serbian | ditch in Albanian | ditch in Urdu | ditch in Slovenian | ditch in Estonian | ditch in Bulgarian | ditch in Danish | ditch in Finnish | ditch in Norwegian | ditch in Romanian | ditch in Swedish | ditch in Ukrainian | ditch in Farsi | ditch in Macedonian | ditch in Afrikaans | ditch in Latin | ditch in Hindi