Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

distrikt

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Distrikt
Ein Distrikt ist eine räumliche Gliederung.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Distrikt
Distrikt är en term som används i skilda sammanhang för att beteckna en del av en större, oftast geografisk, helhet. Bland annat används det i organisationer av olika slag, som sträcker sig över en stor yta, till exempel ett land. Då finns distrikten till för att bland annat lättare organisera aktiviteter lokalt.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

THE Cro-Eng Dictionary

Download this dictionary
distrikt
district

Free for individual usage/Besplatan za osobnu uporabu

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Distrikt

© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

Babylon German English dictionary

Download this dictionary
Distrikt (der)
nm. district, region, area


| distrikt in English | distrikt in Dutch | distrikt in German | distrikt in Turkish | distrikt in Hungarian | distrikt in Czech | distrikt in Lithuanian | distrikt in Croatian | distrikt in Bulgarian | distrikt in Danish | distrikt in Norwegian | distrikt in Swedish | distrikt in Farsi | distrikt in Latin