Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

deport

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Deportation
Deportation is the expulsion of a person or group of people from a place or country. Today the expulsion of foreign nationals is usually called deportation, whereas the expulsion of nationals is called banishment, exile, or penal transportation. Deportation is an ancient practice: Khosrau ISassanid King of Persia, deported 292,000 citizens, slaves, and conquered people to the new city of Ctesiphon in 542 C.E.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Deport
Deport is een plaats (city) in de Amerikaanse staat Texas, en valt bestuurlijk gezien onder Lamar County en Red River County.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Deportación
No debe confundirse con extradición.
Deportación es la acción de destierro del que son víctimas individuos o grupos de personas usualmente por razones políticas, también se denomina deportación a la acción de expulsión de un país a extranjeros que se encuentren en estado de inmigración ilegal.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Déport
Définition, domaine Automobile
On distingue le déport au sol et le déport à la fusée.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…

 
Déportation
La déportation est l'action d'obliger quelqu'un, le plus souvent un groupe de personnes, de quitter son habitat (territoire ou pays), soit pour l'obliger à s'installer ailleurs (déplacement forcé, regroupement forcé ou « purification ethnique »), soit pour le détenir dans des camps (travail forcé).

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Utvisning
Utvisning innebär att en stat beslutar att föra ut en person med utländskt medborgarskap från sitt eget territorium. Om personen inte frivilligt lämnar landet får det göras mot personens vilja med poliseskort eller liknande. Ibland kan personer som har permanent uppehållstillstånd få det indraget, i allmänhet på grund av ett begånget brott. Problem med utvisning kan uppstå i det fall man inte känner till nationaliteten på den som skall utvisas. Vissa länder, t.ex Somalia och Iran accepterar inte att ta emot sina egna medborgare i de fall ett annat land vill utvisa någon dit och denne inte återvänder frivilligt.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

| deport in English | deport in French | deport in Italian | deport in Spanish | deport in Dutch | deport in Portuguese | deport in German | deport in Russian | deport in Japanese | deport in Greek | deport in Korean | deport in Turkish | deport in Hebrew | deport in Arabic | deport in Thai | deport in Other Eastern-European languages | deport in Other Western-European languages | deport in Other Russian languages | deport in Polish | deport in Hungarian | deport in Czech | deport in Latvian | deport in Catalan | deport in Croatian | deport in Serbian | deport in Albanian | deport in Urdu | deport in Slovenian | deport in Estonian | deport in Bulgarian | deport in Danish | deport in Finnish | deport in Norwegian | deport in Romanian | deport in Swedish | deport in Ukrainian | deport in Farsi | deport in Macedonian | deport in Afrikaans | deport in Hindi