Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

dependencja Korony brytyjskiej

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Dependencja Korony brytyjskiej
Dependencja Korony brytyjskiej - forma zależności od Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej terytoriów formalnie nie będących terytoriami zależnymi, ale de facto jej podległych.

Status ten posiadają: Wyspa Man (leżąca pomiędzy Wielką Brytanią a Irlandią) oraz znajdujące się na Kanale La Manche Wyspy Normandzkie (wyspa Jersey oraz zespół wysp zaliczanych do tzw. baliwatu Guernsey).

Dependencje mają swoje własne parlamenty, rządy i inne aspekty państwowości: sprawami administracyjnymi, sądownictwem, gospodarką oraz finansami zajmują się władze lokalne. Są to tzw. "raje podatkowe", co wynika z faktu, że - odmiennie niż Wielka Brytania - nie wchodzą w skład Unii Europejskiej i prowadzą niezależną od unijnej i od brytyjskiej politykę fiskalną.


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| dependencja Korony brytyjskiej in Polish