Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

deizm

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Deizm
Deizm - pogląd filozoficzny uznający istnienie Boga, jako stwórcy świata materialnego (w rozumieniu duchowej siły sprawczej), lecz odrzucający przekonania religijne, w myśl których, Bóg ma moc ingerowania w życie człowieka i kierowania światem materialnym. Według deistów, o istnieniu duchowej siły sprawczej świadczy racjonalny porządek świata materialnego i stałość praw fizyki.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

Türkçe Vikipedi

Download this dictionary
Deizm
Deizm (tanrıcılık), 17'inci ve 18'inci yüzyılda İngiltereFransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde belirginleşmiş dini bir felsefedir.

Deistler genelde doğaüstü olayları (kehanet veyahutta mucizeler), yaradanın dinlerle olan bağını, kutsal metinleri ve ortaya çıkmış tüm dinleri reddederler. Bunun yerine; deistler doğru dini inanışların insan mantığında ve doğal Dünya'nın kanunlarında görmeyi tercih ederler. Bu doğrultuda da; varolan tek bir tanrının ya da üstün varlığı kabul ederler.


Daha fazlası için Wikipedia.org adresine gidin…


Bu makale Vikipedi®'den bilgiler kullanır ve GNU Özgür Belgeleme Lisansı tarafından lisanslanmıştır.

Babylon Turkish-English

Download this dictionary
deizm
n. deism, belief in the existence of a supreme being

turkish 2 persian sozluk

Download this dictionary
deizm
خداپرستی. 

Kelimeler Turkish Turkish dictionary

Download this dictionary
deizm
isim Fransızca déisme
     Tanrı'yı yalnızca ilk sebep olarak kabul eden, Tanrı için başka herhangi bir güç ve nitelik tanımayan, vahyi reddeden görüş.


| deizm in English | deizm in French | deizm in Turkish | deizm in Polish | deizm in Farsi