Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

death doom

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Death-doom
Death/doom, sometimes written as death-doom or deathdoom, is an extreme subgenre of heavy metal. It combines the slow tempos and pessimistic or depressive mood of doom metal with the deep growling vocals and double kick drumming of death metal. The genre emerged in the mid-1980s and gained a certain amount of popularity during the 1990s, but had become less common by the turn of the 21st century. In turn, death/doom gave rise to the closely related genre of funeral doom as well as to the more melodic and romantic gothic metal.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Italiano L'enciclopedia libera

Download this dictionary
Death doom metal
Il death doom metal (talvolta chiamato anche doom death metal) è un sottogenere del doom metal che unisce i tempi lenti e le atmosfere tipiche del doom metal con linee vocali growl proprie del death metal.

Per saperne di più visita Wikipedia.org...


© Questo articolo utilizza materiale tratto da Wikipedia® ed è autorizzato sotto la licenza GNU Free Documentation License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Death doom
Death doom to podgatunek doom metalu, często też nazywanym drugofalowym doom metalem, albo po prostu doom metalem. Muzyka ta miała początki w końcu lat 80./początku lat 90., najlepiej rozwijała się w połowie lat 90.

Prekursorami death doomu byli członkowie z tak zwanej Wielkiej Trójcy z Peaceville, w skład której wchodzili: My Dying BrideParadise Lost oraz Anathema.

Deathdoom to połączenie doom metalu i death metalu, polega na graniu w bardzo wolnych, niemal marszowych tempach, w połączeniu z bardzo głębokim i wolnym growlem, częstym występowaniem instrumentów smyczkowych i klawiszowych oraz bardzo smutnymi lirykami, depresyjnymi melodiami i ogólnie ponurym klimatem.


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| death doom in English | death doom in Italian | death doom in Polish