Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

dash (punctuation)

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Dash
A dash is a punctuation mark that is similar to a hyphen or minus sign but that differs from both of these symbols primarily in length and function. The most common versions of the dash are the en dash () and the em dash (), named for the length of a typeface's lower-case n and upper-case M respectively.

See more at Wikipedia.org...

 
Dash (disambiguation)
A dash is a punctuation mark. Dash may also refer to:

People
Given name

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Raya (puntuación)
La raya o guion largo (—) es un signo de puntuación formado por un trazo horizontal de mayor longitud que el guion.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Tiret
Le tiret est un signe de ponctuation, qui ne doit pas être confondu avec le trait d’union. Il existe trois types de tirets, en fonction de leur longueur : le tiret court, le tiret moyen et le tiret long.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Streck (typografi)

© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Pauza (znak typograficzny)
Pauza oraz półpauza – dwa znaki typograficzne w postaci poziomej kreski usytuowanej w pobliżu średniej linii pisma lub nieco poniżej niej. Są graficzną prezentacją znaków pisarskich spełniających m.in. rolę myślnika lub separatora liczbowego.

Pauza jest kreską o długości firetu lub nieco mniejszej ( — ), natomiast półpauza jest kreską o długości połowy firetu lub nieco większej ( – ). Obydwa znaki mają w danym kroju pisma identyczną grubość. Znakiem podobnym do pauzy i półpauzy jest dywiz – najkrótszy ( - ) ze znaków pisarskich w postaci kreski leżącej w okolicy linii środkowej pisma – spełnia on jednak odmienne funkcje, a jego kształt oraz położenie również mogą się różnić od obydwu wymienionych wcześniej znaków. Ostatnim ze znaków typograficznych w postaci poziomej kreski położonej w okolicy linii środkowej pisma jest symbol  minusa – ten znak również posiada własny wygląd i położenie ( − ), ale zgodne z kolei z innymi znakami matematycznymi.


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| dash (punctuation) in English | dash (punctuation) in French | dash (punctuation) in Spanish | dash (punctuation) in Russian | dash (punctuation) in Japanese | dash (punctuation) in Hebrew | dash (punctuation) in Polish | dash (punctuation) in Hungarian | dash (punctuation) in Finnish | dash (punctuation) in Swedish