Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

décentralisation

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Decentralisation in France
Décentralisation is a French word for both a policy concept in French politics from 1968–1990, and a term employed to describe the results of observations of the evolution of spatial economic and institutional organization of France.

See more at Wikipedia.org...

 
Decentralization
Decentralization (or decentralisation) is the process of redistributing or dispersing functions, powers, people or things away from a central location or authority. While decentralization, especially in the governmental sphere, is widely studied and practiced, there is no common definition or understanding of decentralization. The meaning of decentralization may vary in part because of the different ways it is applied. Concepts of decentralization have been applied to group dynamics and management science in private businesses and organizations, political sciencelaw and public administrationeconomics and technology.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Descentralización
La descentralización puede entenderse bien como proceso o como forma de funcionamiento de una organización. Supone transferir el poder, de un gobierno central hacia autoridades que no están jerárquicamente subordinadas. La relación entre entidades descentrales son siempre horizontales no jerárquicas. Una organización tiene que tomar decisiones estratégicas y operacionales. La Centralización y la Descentralización son dos maneras opuestas de transferir poder en la toma decisiones y de cambiar la estructura organizacional de las empresas de forma concordada. paola cuaichar

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Décentralisation
La décentralisation consiste en un transfert de pouvoirs de l'État vers des  personnes morales de droit public distinctes de lui. Elle dispose d'une autonomie plus ou moins grande, selon le degré de décentralisation, d'un budget propre, et reste sous la surveillance de l'État, autorité de tutelle. La décentralisation est un système d’administration dans lequel le pouvoir de décision est exercé à la fois par l’État et par des personnes morales autonomes soumises au contrôle, en principe de légalité, des autorités étatiques. Autrement dit, la décentralisation consiste dans le transfert d’attributions de l’État à des collectivités ou institutions différentes de lui et bénéficiant, sous sa surveillance, d’une certaine autonomie de gestion.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Decentralizacja
Decentralizacja jest to ustawowe, trwałe, prawem chronione, przekazywanie organom decentralizowanej władzy publicznej (gminom, powiatom, województwom) zadań, kompetencji i środków, w której do tej pory były wyposażone organy władzy centralnej
  • przyczyna – ilość zadań, ich zróżnicowanie i charakter, zapewnienie udziału obywateli, lepsze wykonanie zadań przez struktury stykające się z nim bezpośrednio
  • cel – identyfikacja i organizowanie zaspokojenia zbiorowych potrzeb miejscowej ludności(sprawowanie władzy musi spoczywać na władzach najbliższych obywatelom)
  • wyodrębnienie niezależnych i względnie samodzielnych podmiotów, które nie są podporządkowane hierarhicznie organom występującym na wyższych szczeblach

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

Suomenkielinen Wikipedia – vapaa tietosanakirja

Download this dictionary
Desentralisaatio
Desentralisaatio eli hajautuspolitiikka tarkoittaa päätöksenteon ja vastuun hajottamista eri tasoille, mutta myös valtion laitosten hajasijoittamista eri puolelle maata. Käytetään yleensä julkishallinnossa.

Lisätietoja Wikipedia.org...


© Tämä artikkeli käyttää Wikipedian ® aineistoa ja sillä on GNU-vapaan käyttöjärjestelmän lisenssi

| décentralisation in English | décentralisation in French | décentralisation in Italian | décentralisation in Spanish | décentralisation in Dutch | décentralisation in Portuguese | décentralisation in German | décentralisation in Japanese | décentralisation in Greek | décentralisation in Turkish | décentralisation in Hebrew | décentralisation in Arabic | décentralisation in Polish | décentralisation in Bulgarian | décentralisation in Danish | décentralisation in Finnish | décentralisation in Norwegian | décentralisation in Ukrainian | décentralisation in Latin