Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

confederation

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Confederation
A confederation, also known as confederacy or league, is a permanent union of political units for common action in relation to other units. Usually created by treaty but often later adopting a common constitution, confederations tend to be established for dealing with critical issues (such as defenseforeign affairs, or a common currency), with the central government being required to provide support for all members.

See more at Wikipedia.org...

 
44th World Science Fiction Convention
The 44th World Science Fiction Convention (Worldcon), also known as ConFederation, was held August 28 through September 1, 1986, at the Marriott Marquis and Atlanta Hilton in Atlanta, Georgia, USA. The convention was co-chaired by Penny Frierson and Ron Zukowski. Total attendance for the convention was reported as 5,811 members.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Confederación
Una confederación (del latín: confoederatĭo, -ōnis) consiste en la unión de estados que conservan su soberanía y se rigen por determinadas leyes comunes.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Confédération
Cette page d’ répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.
Ce mot peut désigner :

Pour la suite, voir Wikipédia.org…

 
Confédération (organisation politique)
Une confédération est une union d'États indépendants qui ont, par un ou plusieurs traités, délégué l'exercice de certaines compétences à des organes communs destinés à coordonner leur politique dans un certain nombre de domaines, sans constituer cependant un nouvel État superposé aux États membres. Alternativement, des confédérations se sont formées aussi par des traités entre des partenaires qui n'étaient pas indépendants avant la confédération. Les États-Unis en forment un exemple bien connu : ses États étaient des colonies avant de constituer leur confédération.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Konfederation
En konfederation är en union med bibehållen suveränitet för de ingående parterna.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Konfederacja
Konfederacja – grupa utworzona przez partię, państwa albo miasta dla osiągnięcia określonych celów. Taka forma stowarzyszenia zakłada zachowanie pełnej równości.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...

 
Konfederacja (historia Polski)
Konfederacja (łac. confoederatio związek) – związek zawiązywany przez duchowieństwo, szlachtę i miasta w celu realizacji własnych celów, tworzony w Polsce i na Litwie w wiekach XIII-XIX. Jej genezy należy szukać w średniowiecznym prawie oporu (łac. ius resistendi) przeciwko władcy.

Pierwszymi tego typu związkami były konfederacje miejskie powoływane w latach 1298, 1302, 1310, 1350 przez miasta Wielkopolski. Konfederacje rycerskie powstały w Polsce, w drugiej połowie XIV wieku, zwoływane w obronie swobód szlacheckich przeciwko władzy centralnej. Prawo do ich zawiązywania było niepisanym przywilejem szlachty. Konfederacje mogły być też tworzone przy osobie króla, w obronie majestatu, istniały też przypadki, gdy władca sam popierał ich postulaty i przyłączał się do związku. Konfederacje, nieuznawane przez króla nazywano rokoszami.


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| confederation in English | confederation in French | confederation in Italian | confederation in Spanish | confederation in Dutch | confederation in Portuguese | confederation in German | confederation in Russian | confederation in Japanese | confederation in Greek | confederation in Korean | confederation in Turkish | confederation in Hebrew | confederation in Arabic | confederation in Thai | confederation in Other Russian languages | confederation in Polish | confederation in Hungarian | confederation in Czech | confederation in Lithuanian | confederation in Latvian | confederation in Catalan | confederation in Croatian | confederation in Serbian | confederation in Albanian | confederation in Urdu | confederation in Slovenian | confederation in Bulgarian | confederation in Danish | confederation in Finnish | confederation in Norwegian | confederation in Romanian | confederation in Swedish | confederation in Ukrainian | confederation in Farsi | confederation in Macedonian | confederation in Hindi