Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

commune française

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Communes of France
The commune is a level of administrative division in the French Republic. French communes are roughly equivalent to townships or incorporated municipalities in the United States or Gemeinden in Germany. French communes have no exact equivalent in the United Kingdom, but are closest to parishes. The communes are the fifth level administrative divisions of France. This makes France one of the few countries to have official fifth level administrative divisions.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Gemeente (Frankrijk)
Een gemeente is in Frankrijk de laagste vorm van bestuur. Het Franse woord commune (gemeente) dook voor het eerst op in de 12e eeuw. Het werd gebruikt om een kleine gemeenschap aan te duiden. In de negentiende eeuw is de commune de opvolger geworden van de parochie (fr.paroisse) die tot dan de kleinste Franse bestuursvorm was. Een Franse gemeente kan variëren van een grote stad zoals Parijs tot een klein dorpje. Sommige communes zijn zelfs onbewoond. De kleinste bewoonde commune telt 1 inwoner.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU Vrije Documentatie Licentie

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Comuna francesa
La comuna es la división administrativa de menor nivel en Francia. La palabra francesa commune apareció en el siglo XII, del vocablo perteneciente al latín medieval communia, cuyo significado es pequeño conjunto de gente compartiendo una vida común, del Latín communis, cosas en común.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Commune (France)
En France et selon la loi, la commune est une collectivité territoriale. Ses organes sont le conseil municipal, le maire et, le cas échéant, un ou plusieurs adjoints. Elle n'est pas une circonscription territoriale des services déconcentrés des administrations civiles de l'État.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Suomenkielinen Wikipedia – vapaa tietosanakirja

Download this dictionary
Ranskan kunnat
Kunta on Ranskan pienin hallinnollisen jaon yksikkö. Kunta vastaa yleensä kaupungin tai kylän aluetta. Ranskan kuntien pinta-alat ja erityisesti asukasluvut voivat vaihdella huomattavasti: väkirikkaimmassa kunnassa Pariisissa on yli kaksi miljoonaa asukassa, pienimmissä taas ei yhtään.

Lisätietoja Wikipedia.org...


© Tämä artikkeli käyttää Wikipedian ® aineistoa ja sillä on GNU-vapaan käyttöjärjestelmän lisenssi

| commune française in English | commune française in French | commune française in Spanish | commune française in Dutch | commune française in Lithuanian | commune française in Finnish