Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

cloister

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Cloister
A cloister (from Latin claustrum, "enclosure") is a rectangular open space surrounded by covered walks or open galleries, with open arcades on the inner side, running along the walls of buildings and forming a quadrangle or garth. The attachment of a cloister to a cathedral or church, commonly against a warm southern flank, usually indicates that it is (or once was) part of a monastic foundation, "forming a continuous and solid architectural barrier... that effectively separates the world of the monks from that of the serfs and workmen, whose lives and works went on outside and around the cloister."

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Claustro
La palabra claustro viene del latín claudere, con el significado de "cerrar". También llamado "clausura".

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Cloître
Un cloître ou cloitre est une cour entourée de murs, de galeries et de portiques couverts, établie à côté des églises cathédrales, collégiales et monastiques.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Korsgång
Korsgång är en vanligtvis välvd och genom arkader öppen gång mellan en klostergård och den omgivande klosteranläggningen.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Kruzganek
Krużganek – pojęcie architektoniczne – arkadowy, długi korytarz okalający przeważnie wewnętrzny dziedziniec. Pełnił funkcję komunikacyjną. Na ogół przykryty sklepieniem lub stropem.

Budową i funkcją przypomina podcień, jednakże różni się od niego tym, że jest dostawiony do lica muru, podczas gdy podcień jest z nim równy. W średniowieczu stanowił część klasztoru lub zamku. W okresie renesansu w pałacach budowano krużganki wielokondygnacyjne. Z tego okresu pochodzą krużganki na dziedzińcu zamku królewskiego na Wawelu i w Baranowie Sandomierskim. Z czasów gotyku zachowały się krużganki np. na zamku w Lidzbarku Warmińskim. Przykładem krużganka okalającego kościół w okresie baroku są krużganki w Świętej Lipce.


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| cloister in English | cloister in French | cloister in Italian | cloister in Spanish | cloister in Dutch | cloister in Portuguese | cloister in German | cloister in Russian | cloister in Japanese | cloister in Greek | cloister in Korean | cloister in Turkish | cloister in Hebrew | cloister in Arabic | cloister in Thai | cloister in Other Eastern-European languages | cloister in Other Western-European languages | cloister in Other Russian languages | cloister in Polish | cloister in Hungarian | cloister in Czech | cloister in Latvian | cloister in Catalan | cloister in Croatian | cloister in Serbian | cloister in Albanian | cloister in Urdu | cloister in Slovenian | cloister in Estonian | cloister in Bulgarian | cloister in Danish | cloister in Norwegian | cloister in Romanian | cloister in Swedish | cloister in Farsi | cloister in Macedonian | cloister in Hindi