Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

classical liberalism

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Classical liberalism
Classical liberalism is a political philosophy and ideology belonging to liberalism in which primary emphasis is placed on securing the freedom of the individual by limiting the power of the government. The philosophy emerged as a response to the Industrial Revolution and urbanization in the 19th century in Europe and the United States. It advocates civil liberties with a limited government under the rule of law, private property, and belief in laissez-faire economic liberalism policy. Classical liberalism is built on ideas that had already arisen by the end of the 18th century, such as selected ideas of Adam SmithJohn LockeJean-Baptiste SayThomas Malthus, and David Ricardo. It drew on a psychological understanding of individual liberty, the contradictory theories of natural law and utilitarianism, and a belief in progress.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Liberalismo clásico
El liberalismo clásico o primer liberalismo es un concepto usado para englobar las ideas políticas que suceden durante los siglos XVII y XVIII, contrarias al poder absoluto del Estado y su intervención en asuntos civiles, la autoridad excluyente de las iglesias, y cualquier privilegio político y social, con el objetivo de que el individuo pueda desarrollar sus capacidades individuales y su libertad en el ámbito político y religioso. Su base fundamental se encuentra en la doctrina de la ley natural, cuyo más representativo exponente es John Locke.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Klassisk liberalism
För den klassiska liberalismens politik och historia, se nyliberalism.
Klassisk liberalism (även känd som laissez-faire-liberalism) är en politisk skola som betonar vikten av privategendom, naturrätten, begränsning av statligt inflytande, försvar av politiska rättigheter, ekonomisk politik med stark betoning på fri marknad och individuell frihet från förtryck som exemplifieras i texter av Adam SmithDavid RicardoJeremy BenthamJohn Stuart MillAnders Chydenius, Richard Cobden (även företrädare för den s k manchesterliberalismen), Jean-Baptise Say m.fl. Som sådan är den klassisk liberalismen en sammanslagning av ekonomisk liberalism och politisk liberalism. Den klassiska liberalismen skiljer på stat och samhälle, där stat är tvång medan samhället är en frivillig sammanslutning. Statens uppgift ska därför begränsas till att omfatta polis, militär och ett domstolsväsende, för att upprätthålla individens rättigheter. Denna minimala stat benämns nattväktarstat.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Suomenkielinen Wikipedia – vapaa tietosanakirja

Download this dictionary
Klassinen liberalismi
Klassinen liberalismi oli poliittinen ideologia, jonka keskeisenä pyrkimyksenä oli sääty-yhteiskunnan ja merkantilistisen talousjärjestelmän purkaminen 1800-luvun alussa. Aate saavutti kypsyytensä 1800-luvulla. Klassista liberalismia on yleensä pidetty teollisen vallankumouksen ja siitä rakentuvan kapitalismin tyypillisenä aatteena. Sellaiset arvot kuin sananvapaususkonnonvapaus sekä ajatuksenvapaus tulivat ensimmäiseksi esille klassisen liberalismin ajattelijoilta ennen kuin muidenkin aatteiden ajattelijat alkoivat omaksua niitä. Klassisen liberalismin vaikutus on ollut niin laajaa, että enimmät länsimaat katsotaan liberaalidemokratioiksi.

Lisätietoja Wikipedia.org...


© Tämä artikkeli käyttää Wikipedian ® aineistoa ja sillä on GNU-vapaan käyttöjärjestelmän lisenssi

ויקיפדיה העברית

Download this dictionary
ליברליזם קלאסי

© מאמר זה משתמש בתוכן מ-ויקיפדיה® וכפוף לרשיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו GNU Free Documentation License וכפוף לרישיון Creative Commons ייחוס-שיתוף זהה

| classical liberalism in English | classical liberalism in Spanish | classical liberalism in Turkish | classical liberalism in Hebrew | classical liberalism in Finnish | classical liberalism in Swedish