Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

civil liberties

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Civil liberties
Civil liberties are civil rights and freedoms that constrain the action of governments. Though the scope of the term differs amongst various countries, some examples of civil liberties include the freedom from slavery and forced labor, freedom from torture and death, the right to liberty and security, freedom of consciencereligionexpressionpressassembly and associationspeech, the right to privacy, the right to equal treatment and due process and the right to a fair trial, as well as the right to life. Other civil liberties may also include the right to own property, the right to defend oneself, and the right to bodily integrity. Within the distinctions between civil liberties and other types of liberty, there are distinctions between positive liberty/positive rights and negative liberty/negative rights.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipédia Français

Download this dictionary
Libertés publiques
Les libertés publiques sont des permissions de rang législatif attribuées à des catégories générales de bénéficiaires et liées à la possibilité d'un contrôle juridictionnel de normes infra législatives fautives (professeur Louis Favoreu).

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Ceská Wikipedie- Bezplatná encyklopedie

Download this dictionary
Obcanská práva
Obcanská práva nebo též obcanské svobody jsou ta základní práva a svobody, která príslušejí obcanum daného státu ci jiné obcanské korporace. Tím se odlišují od lidských práv, která demokratické státy zarucují všem lidem, tedy i cizincum. Príkladem obcanského práva, které (zpravidla) cizincum neprísluší, ani když jsou obyvateli daného státu, je volební právo, které je jedním ze základních politických práv.

Více na Wikipedia.org...


© Tento clánek používá materiály z Wikipedia® a je licencovaný pod GNU Free Documentation License a dispozici za podmínek licence Creative Commons Uvedte autora-Zachovejte licenci

Dizionario inglese-italiano 1.0.012

Download this dictionary
CIVIL LIBERTIES
LIBERTÀ CIVILI

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Borgerfriheter
Borgerfriheter beskriver de friheter som fullstendig beskytter individet fra styresmaktene. Borgerfriheter begrenser styresmaktenes handlefrihet, og setter grenser for deres innblanding i borgernes livsførsel.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

| civil liberties in English | civil liberties in French | civil liberties in Italian | civil liberties in Spanish | civil liberties in Dutch | civil liberties in Portuguese | civil liberties in German | civil liberties in Japanese | civil liberties in Greek | civil liberties in Turkish | civil liberties in Hebrew | civil liberties in Arabic | civil liberties in Other Russian languages | civil liberties in Polish | civil liberties in Czech | civil liberties in Catalan | civil liberties in Albanian | civil liberties in Urdu | civil liberties in Bulgarian | civil liberties in Danish | civil liberties in Norwegian | civil liberties in Swedish | civil liberties in Farsi