Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

cire

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
CIRE-TV
CIRE-TV is a community channel in the community of High PrairieAlberta.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipédia Français

Download this dictionary
Cire
Chimiquement, la cire est un ester de l'éthylène glycol et de deux acides gras ou un monoester d'acide gras et d'alcool à longues chaines.
Le terme de cire a longtemps fait référence à la cire d'abeille, substance sécrétée par les abeilles pour construire les rayons de leur ruche.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…

 
Ciré
Cette page d’ répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…

 
Cire (homonymie)
Cette page d’ répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Centrum Informacji o Rynku Energii
CIRE.pl - pierwszy polski portal internetowy rynku energii.

Wejście w życie zapisów ustawy Prawo Energetyczne, umożliwiające powstanie krajowego rynku energii, spowodowało zapotrzebowanie na informacje związane z możliwościami oraz warunkami handlu energią elektrycznącieplną i gazem. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie było utworzenie wertykalnego portalu CIRE, którego misja określona została jako "gromadzenie i udostępnianie obiektywnych oraz wyczerpujących informacji i wiedzy dotyczących krajowego i zagranicznych rynków energii".


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

Büyük Kürtçe-Türkçe Sözlük 2.0

Download this dictionary
çire
TIRKÎ: çira
  
 
çirê
TIRKÎ: geleneksel bir Kürt erkek oyunu
  

Tüm hakları serbesttir

French-Chinese GBK

Download this dictionary
cire
音标:[sir]
动词变位提示:cire是cirer的变位形式

n.f. 蜂蜡;植物蜡;地板蜡

专业辞典
n.f.
【动物学】蜡膜
cire
f.
蜡;石蜡;耳垢;骨蜡
cire (blanche, de Chine)
白蜡
cire (fossile, minérale)
地板蜡,地蜡
cire d'abeilles
蜂蜡
cire d'insecte
虫白蜡
cire de gomme
虫胶蜡
cire minérale
地蜡
cire paraffinique
石蜡
cire à cacheter
封蜡,火漆
cire à modeler
模蜡

近义词
encaustique
ciré
音标:[sire]
动词变位提示:ciré是cirer的变位形式

adj. toile ~ 漆布,油布
ciré n.m. 防水衣,油布衣
ciré
adj.
打蜡的;涂蜡的

近义词
imperméable
 
ciré
音标:[sire]
动词变位提示:ciré是cirer的变位形式

adj. toile ~ 漆布,油布
ciré n.m. 防水衣,油布衣
ciré
adj.
打蜡的;涂蜡的

近义词
imperméable


| cire in English | cire in French | cire in Italian | cire in Spanish | cire in Portuguese | cire in German | cire in Russian | cire in Greek | cire in Turkish | cire in Arabic | cire in Other Simplified Chinese dialects | cire in Other Russian languages | cire in Polish | cire in Bulgarian | cire in Farsi