Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

ceremonial counties of England

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Ceremonial counties of England
The ceremonial counties of England are areas to which a Lord Lieutenant is appointed. Legally they are defined by the Lieutenancies Act 1997 as counties and areas for the purposes of the lieutenancies in Great Britain in contrast to the areas used for local government.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipédia Français

Download this dictionary
Comtés cérémoniaux d'Angleterre
En Angleterre, le comté cérémonial (officiellement appelé Lieutenancy area) est l'entité territoriale attribuée à un Lord Lieutenant. Les prérogatives du Lord Lieutenant sont liées au cérémonial de la monarchie britannique. Créés en 1997, les comtés cérémoniaux d’Angleterre, également nommés comtés géographiques, sont au nombre de 48.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Englands ceremoniella grevskap
Ceremoniella grevskap är områden i England som har tilldelats en lordlöjtnant. De används ofta som en geografisk referensram, och kallas därför ibland även för geografiska grevskap.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Hrabstwo ceremonialne
Hrabstwo ceremonialne (inna nazwa: hrabstwa geograficzne) - jednostka podziału terytorialnego używana w Wielkiej Brytanii w odniesieniu do Anglii. Podstawą jej istnienia jest ustawa Lieutenancies Act z 1997. Podział ten nie ma obecnie znaczenia administracyjnego, a jedynie geograficzne i historyczne. Jest również najbliższy podziałowi Anglii, jaki funkcjonuje w języku potocznym i myśleniu większości Brytyjczyków.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| ceremonial counties of England in English | ceremonial counties of England in French | ceremonial counties of England in Japanese | ceremonial counties of England in Polish | ceremonial counties of England in Swedish