Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

cenobite

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Cenobitic monasticism
Cenobitic (or coenobitic) monasticism is a monastic tradition that stresses community life. Often in the West, the community belongs to a religious order and the life of the cenobitic monk is regulated by a religious rule, a collection of precepts. The older style of monasticism, to live as a hermit, is called eremitic; and a third form of monasticism, found primarily in the East, is the skete.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Movimiento cenobítico
El movimiento cenobítico es una tradición monástica iniciada desde los tiempos más remotos del cristianismo, que enfatiza la vida en común. Se caracterizaba por el comunitarismo monacal, que preservaba el aislamiento de los monjes del común de la sociedad. En Occidente, cada comunidad pertenecía a alguna orden religiosa, y la vida del monje cenobítico estaba regulada por una regla (una colección de preceptos).

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU y bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Koinobitentum
Koinobitentum bezeichnete ein Mönchsleben, in dem die besitzlosen Mönche „gemeinsam unter einem Dach lebten“ (griech.: koinós bíos, auch koinós bíon) und durch eine Mauer von der Außenwelt getrennt waren. Die Leitung übernahm ein Archimandrit oder Abt, der ein oder mehrere Gemeinschaftshäuser betreute.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipédia Français

Download this dictionary
Cénobite
Cette page d’ répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…

 
Cénobitisme
Aux premiers temps du christianisme, le cénobitisme était une forme de vie monastique en communauté, propre aux cénobites ; par opposition, les anachorètes, ou ermites, vivaient seuls une vie consacrée à la prière et la contemplation. L'étymologie explique bien cette différence essentielle, à travers deux mots grecs : koinos qui signifie « en commun » et bios qui signifie « vie ».

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Cenobityzm
Cenobityzm (z koinobion – „życie we wspólnocie”) – formuła życia zakonnego we wspólnocie, w przeciwieństwie do anachoretyzmu czy eremityzmu. Zakonnika prowadzącego takie życie określa się mianem cenobity. Za inicjatorów życia cenobitycznego uważani są egipscy mnisi – przede wszystkim św. Pachomiusz oraz św. Szenute z Atripe. Część badaczy uważa jednak, że taka postać życia monastycznego istniała już wcześniej, a Pachomiusz nadał jej tylko określoną formę, co polegało przede wszystkim na stworzeniu Reguły kierującej życiem wspólnoty. Mnisi zobowiązani byli do posłuszeństwa wobec przełożonych, wspólnego odmawiania modlitw i uczestniczenia w Eucharystii oraz wykonywania określonej pracy na rzecz wspólnoty. W odróżnieniu od anachoretów, cenobici mieszkali razem i spożywali posiłki we wspólnym refektarzu. Na Regule Pachomiusza wzorowana była Reguła opracowana przez św. Benedykta z Nursji, dzięki czemu cenobityczny model życia został zaszczepiony na terenie Europy.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

| cenobite in English | cenobite in French | cenobite in Italian | cenobite in Spanish | cenobite in Dutch | cenobite in Portuguese | cenobite in German | cenobite in Russian | cenobite in Japanese | cenobite in Greek | cenobite in Turkish | cenobite in Hebrew | cenobite in Arabic | cenobite in Polish | cenobite in Urdu | cenobite in Bulgarian | cenobite in Danish | cenobite in Finnish | cenobite in Norwegian | cenobite in Romanian | cenobite in Swedish | cenobite in Farsi