Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

bozon W

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Bozon W
Bozon W to cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektronyneutrina i inne cząstki odziaływujące oddziaływniem słabym podczas zderzeń. Cząstka ta występuje w dwóch postaciach - cząstki W+ i jej antycząstki W-, obie mają ten sam spin (równy 1) oraz masę, różnią się tylko ładunkiem elektrycznym.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| bozon W in Polish