Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

barok

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Barok
Barok is considered as one of the most popular komiks characters in the Philippines created by Filipino cartoonist Bert Sarile and Filipino comic book script writer Polly Rallanca in 1973. A stone-age Philippine comic book character, Barok was described by Sarile as a lead character and one of the equivalents in the Philppine comic book industry of the American cartoon characters in The Flintstones. Barok was illustrated in komiks by Sarile as a “pre-historic caveman” who carried a “large club”.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Barok

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU Vrije Documentatie Licentie

Wikipédia Français

Download this dictionary
Barok
Le barok (ou kanalu, ou kanapit ou kolube ou komalu ou kulubi) est une des langues de Nouvelle-Irlande, parlée par locuteurs (1985) en Nouvelle-Irlande, 15 villages côtiers. On distingue deux dialectes, l'usen et le barok.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Barok
Barok (z por. barocco - "perła o nieregularnym kształcie", lub z fr. baroque - "bogactwo ozdób") główny kierunek w kulturze środkowo i zachodnioeuropejskiej, którego trwanie datuje się na zakres czasowy: od końca XVI wieku do pierwszej połowy XVIII wieku. Barok obejmował wszystkie przejawy działalności literackiej i artystycznej, a także filozofię i architekturę. U jego podstaw leżał sprzeciw wobec renesansowego klasycyzmu, głęboka religijność, mistycyzm i egzystencjalny niepokój.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

THE Cro-Eng Dictionary

Download this dictionary
barok
the Baroque
 
baroque period
 
baroque

Free for individual usage/Besplatan za osobnu uporabu

| barok in English | barok in French | barok in Italian | barok in Dutch | barok in German | barok in Turkish | barok in Polish | barok in Czech | barok in Croatian | barok in Danish | barok in Farsi