Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

barok

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Barok
Barok is considered as one of the most popular komiks characters in the Philippines created by Filipino cartoonist Bert Sarile and Filipino comic book script writer Polly Rallanca in 1973. A stone-age Philippine comic book character, Barok was described by Sarile as a lead character and one of the equivalents in the Philppine comic book industry of the American cartoon characters in The Flintstones. Barok was illustrated in komiks by Sarile as a “pre-historic caveman” who carried a “large club”.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Barok

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipédia Français

Download this dictionary
Barok
Le barok (ou kanalu, ou kanapit ou kolube ou komalu ou kulubi) est une des langues de Nouvelle-Irlande, parlée par locuteurs (1985) en Nouvelle-Irlande, 15 villages côtiers. On distingue deux dialectes, l'usen et le barok.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Barok
Barok (z por. barocco - "perła o nieregularnym kształcie", lub z fr. baroque - "bogactwo ozdób") główny kierunek w kulturze środkowo i zachodnioeuropejskiej, którego trwanie datuje się na zakres czasowy: od końca XVI wieku do pierwszej połowy XVIII wieku. Barok obejmował wszystkie przejawy działalności literackiej i artystycznej, a także filozofię i architekturę. U jego podstaw leżał sprzeciw wobec renesansowego klasycyzmu, głęboka religijność, mistycyzm i egzystencjalny niepokój.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

Ceská Wikipedie- Bezplatná encyklopedie

Download this dictionary
Baroko
Baroko ci barok (zrejme z port. pérola barroca – perla nepravidelného tvaru) je umelecko-kulturní smer, který vládl v Evrope mezi roky 1600 a 1750. Vznikl v Itálii a rozšíril se po celé Evrope a v jejích koloniích. Slovem baroko se pak oznacuje i toto období.

Více na Wikipedia.org...


© Tento clánek používá materiály z Wikipedia® a je licencovaný pod GNU Free Documentation License a dispozici za podmínek licence Creative Commons Uvedte autora-Zachovejte licenci

| barok in English | barok in French | barok in Italian | barok in Dutch | barok in German | barok in Turkish | barok in Polish | barok in Czech | barok in Croatian | barok in Danish | barok in Farsi