Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

atheist

Babylon English Dutch dictionary

Download this dictionary
atheist
zn. godloochenaar

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Atheïsme
Atheïsme is
  1. de afwezigheid van geloof in een of meerdere goden;
  2. het niet aanvaarden van een geloof in een god of meerdere goden.
In het eerste geval is atheïsme het tegenovergestelde van theïsme. In de filosofie wordt traditioneel meestal de tweede definitie gehanteerd. Door de context waarin gesproken wordt, kan verwarring ontstaan over de definitie.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU Vrije Documentatie Licentie

Flemish - French Glossary

Download this dictionary
atheïst
athée


| atheist in English | atheist in French | atheist in Italian | atheist in Spanish | atheist in Portuguese | atheist in German | atheist in Russian | atheist in Japanese | atheist in Greek | atheist in Korean | atheist in Turkish | atheist in Hebrew | atheist in Arabic | atheist in Thai | atheist in Polish | atheist in Hungarian | atheist in Czech | atheist in Latvian | atheist in Catalan | atheist in Croatian | atheist in Serbian | atheist in Albanian | atheist in Urdu | atheist in Bulgarian | atheist in Danish | atheist in Finnish | atheist in Norwegian | atheist in Romanian | atheist in Swedish | atheist in Farsi | atheist in Macedonian | atheist in Hindi | atheist in Indonesian | atheist in Vietnamese | atheist in Pashto | atheist in Malay | atheist in Filipino