Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

at present

Tagalog na Wikipedia - ang malayang encyclopedia

Download this dictionary
Kasalukuyan
Ang kasalukuyan ay ang oras na direktang nangyayari ngayon, hindi bilang ala-ala o paghihinala. Ito ay kadalasan ding tinatawag na "ngayon". Pinaniniwalaang nagmula ito sa salitang salukoy.

 Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang Wikipedia.org...


© Ang artikulong ito ay gumagamit ng materyal mula sa Wikipedia® at lisensyado sa ilalim ng GNU Free Documentation License at sa ilalim ng Creative Commons Attribution-ShareAlike License.

English-Swahili Online Dictionary

Download this dictionary
at present
sasa


| at present in English | at present in French | at present in Italian | at present in Spanish | at present in Dutch | at present in Portuguese | at present in German | at present in Russian | at present in Japanese | at present in Greek | at present in Korean | at present in Turkish | at present in Hebrew | at present in Arabic | at present in Thai | at present in Polish | at present in Catalan | at present in Serbian | at present in Urdu | at present in Bulgarian | at present in Danish | at present in Finnish | at present in Norwegian | at present in Romanian | at present in Swedish | at present in Farsi | at present in Macedonian | at present in Afrikaans | at present in Hindi | at present in Indonesian | at present in Pashto | at present in Filipino