Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

astroloji

Türkçe Vikipedi

Download this dictionary
Astroloji
Astroloji, göksel cisimlerin insan karakteri ve Kaderi üzerine olan etkilerinin neler olduğunun araştırılmasına ve anlatılmasına denir. Yunanca yıldız anlamına gelen 'astro' ve bilgi anlamına gelen 'logos' kelimelerinden türemiştir. Nasıl ki Feng Shui dünyasal cisimlerin ve tasarımların insan yaşamı üzerine ve yaşamına olan etkilerini inceliyor ve yorumluyorsa, astroloji de göksel cisimlerin insan karakterini oluşturan ve hayatlarına yön veren etkilerini araştırır ve bundan haberdar eder. Astroloji Fal sanatı ya da ilmi olmamıştır.

Daha fazlası için Wikipedia.org adresine gidin…


Bu makale Vikipedi®'den bilgiler kullanır ve GNU Özgür Belgeleme Lisansı tarafından lisanslanmıştır.

Babylon Turkish-English

Download this dictionary
astroloji
n. astrology, prediction of the future according to the state of the stars

Kelimeler Turkish Turkish dictionary

Download this dictionary
astroloji
isim Fransızca astrologie
     Yıldız falcılığı, müneccimlik.

saja turkish english dictionary

Download this dictionary
astroloji
astrology.

Turkish - Deutsch Worterbuch

Download this dictionary
astroloji
e Sterndeutung, e Astrlogie.


| astroloji in English | astroloji in French | astroloji in German