Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

anophthalmia

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Anophthalmia
Anophthalmia, (Greek: ανόφθαλμος, "without eye"), is the medical term for the absence of one or both eyes. Both the globe (human eye) and the ocular tissue are missing from the orbit. The absence of the eye will cause a small bony orbit, a constricted mucosal socket, short eyelids, reduced palpebral fissure and malar prominence. Genetic mutationschromosomal abnormalities, and prenatal environment can all cause anophthalmia. Anophthalmia is an extremely rare disease and is mostly rooted in genetic abnormalities. It can also be associated with other syndromes

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Anophthalmie
Unter Anophthalmie (aus an-, s. Alpha privativum, und ophthalmos „Auge“) versteht man das angeborene Fehlen der Augenanlage. Eine einseitige Anophthalmie bezeichnet man als Monophthalmie (Einäugigkeit).

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Anoftalmia
Anoftalmia (bezocze, łac. anophthalmiagr.  = bez oka) –  wada wrodzona o charakterze malformacji polegająca na jednostronnym lub obustronnym niewykształceniu oczu. Przyczyną anoftalmii jest niewytworzenie pęcherzyków ocznych; ponieważ pęcherzyk i kielich oczny indukują prawidłowe wytworzenie struktur kostnych oczodołu, anoftalmii towarzyszy z reguły brak oczodołu. Jest to rzadka wada wrodzona, częściej spotykane jest małoocze (mikroftalmia). Niektóre zespoły wad, w których spotyka się anoftalmię, to:
  • zespół Frynsa
  • mikroftalmia Lenza
  • zespół Matthew i Wooda
  • zespół oczno-mózgowo-skórny (zespół Dellemana)
  • zespół Waardenburga z anoftalmią.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

Babylon English German dictionary

Download this dictionary
anophthalmia
n. Entwicklungsdefekt (charakterisiert durch das vollständige Fehlen der Augen (selten) oder dem Vorhandensein von vestigalen Augen) (med.)

UMD@Click

Download this dictionary
anophthalmia
‎ انْعِدامُ المُقْلَة‎


| anophthalmia in English | anophthalmia in Spanish | anophthalmia in German | anophthalmia in Turkish | anophthalmia in Hebrew | anophthalmia in Arabic | anophthalmia in Polish