Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

anion

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Ion (deeltje)
Een ion is een elektrisch geladen atoommolecuul of andere groep gebonden atomen. Een ion kan positief of negatief geladen zijn door respectievelijk een gebrek of een overschot aan een of meer elektronen. In de natuur- en de sterrenkunde beschouwt men meestal geïsoleerde atomen of moleculen; in de scheikunde en de biologie bevinden de geladen atomen en moleculen zich doorgaans in een waterige oplossing (elektrolyten). In het geval dat een groep van meerdere atomen een lading draagt, wordt gesproken van een samengesteld ion of een polyatomisch ion, zoals het ammonium-ion (NH4+) en het zuurrestion SO42–. Wanneer in een bepaald proces ionen gevormd worden spreekt men van ionisatie.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Anion
Ein Anion [, sprich: An-Ion] ist ein negativ geladenes Ion. Da sich negativ geladene Ionen bei einer Elektrolyse stets zur positiv geladenen Anode, dem Pluspol, bewegen, wurde für sie der Name Anionen gewählt.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Anion
 
Anión
Un anión es un ion (o ión) con carga eléctrica negativa, es decir, que ha ganado electrones. Los aniones monoatómicos se describen con un estado de oxidación negativo. Los aniones poliatómicos se describen como un conjunto de átomos unidos con una carga eléctrica global negativa, variando su estado de oxidación individuales y tiene cargas negativas

Ver más en Wikipedia.org...

 
Anon
 
Anón
 
Añon
 
Añón
Añón hace referencia a:

Ver más en Wikipedia.org...

 
Anonimato
El anonimato es el estado de una persona siendo anónima, es decir, que la  identidad de dicha persona es desconocida. Esto puede ser simplemente porque no se le haya pedido su identidad, como en un encuentro ocasional entre extraños, o porque la persona no puede o no quiere revelar su identidad.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Anion
Un anion (du grec ana- : « en haut » et iôn : « qui va ») est un ion qui, ayant gagné un ou plusieurs électron(s), porte une ou plusieurs charge(s) électrique(s) négative(s) : à l’inverse d’un cation, il contient plus d'électrons que de protons. Par exemple, l’ion chlorure Cl est l’atome de chlore ayant gagné un électron.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Wikipedia Tiếng Việt – Bách khoa Toàn thư Mở Wikipedia

Download this dictionary
Ion
Ion hay Điện Tích là một nguyên tử hay nhóm nguyên tử bị mất hay thu nhận thêm được một hay nhiều điện tử. Một ion mang điện tích âm,khi nó thu được một hay nhiều điện tử, được gọi là anion hay Điện Tích Âm, và một ion mang điện tích dương khi nó mất một hay nhiều điện tử, được gọi là cation hay Điện Tích Dương. Quá trình tạo ra các ion hay Điện Tích gọi là ion hóa hay Điện Tích.

Để biết thêm thông tin, hãy vào trang Wikipedia.org...


© Bài báo này sử dụng tư liệu từ Wikipedia® và được cấp phép theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU và theo Giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike.

| anion in English | anion in French | anion in Italian | anion in Spanish | anion in Dutch | anion in Portuguese | anion in German | anion in Russian | anion in Japanese | anion in Greek | anion in Korean | anion in Turkish | anion in Hebrew | anion in Arabic | anion in Thai | anion in Other Simplified Chinese dialects | anion in Other Russian languages | anion in Polish | anion in Hungarian | anion in Czech | anion in Latvian | anion in Catalan | anion in Croatian | anion in Urdu | anion in Bulgarian | anion in Danish | anion in Norwegian | anion in Romanian | anion in Swedish | anion in Farsi | anion in Esperanto