Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

anaerob

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Anaerobie
Anaerobie (aus dem altgriechischen Präfix an (ἀν) „ohne, nicht“ und aer (ἀήρ)Luft“). Lebewesen, die für ihren Stoffwechsel keinen Sauerstoff verwenden oder sogar durch ihn gehemmt oder abgetötet werden, werden als Anaerobier bzw. anaerob bezeichnet.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Anaerob
Anaerob kallas en process eller organism som inte behöver syre. Motsatsen kallas aerob.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Anaerob
Anaerob (gr. an – przedrostek oznaczający przeczenie; aer – powietrze; bio – żyję) inaczej beztlenowiec, organizm rozwijający się w warunkach beztlenowych.

Wyróżnia się beztlenowce bezwzględne - tzw. obligatoryjne, żyjące jedynie w warunkach pozbawionych tlenu, oraz względne - tzw. fakultatywne, rozwijające się zarówno w obecności tlenu jak i w warunkach beztlenowych. Do anaerobów należy wiele gatunków bakteriigrzybówpierwotniaków i robaków pasożytniczych. Do anaerobów zagrażających człowiekowi należą zarazki tężca, i jadu kiełbasianego.


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Anaerob
Anaerob, i fysiologisk sammenheng, betegner utilstrekkelig tilførsel av oksygen. Bokstavelig betyr anaerob ingen tilgang på oksygen. Ved anaerobt arbeid foregår det en energiprosess hvor muskelcellene har utilstrekkelig tilførsel av O2.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

Babylon German English dictionary

Download this dictionary
anaerob
adj. anaerobic, active; (Chemistry) occurring without free oxygen


| anaerob in English | anaerob in German | anaerob in Turkish | anaerob in Other Simplified Chinese dialects | anaerob in Polish | anaerob in Czech | anaerob in Danish | anaerob in Norwegian | anaerob in Romanian | anaerob in Swedish | anaerob in Farsi | anaerob in Latin