Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

aminokwasy

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Aminokwasy
Aminokwasy - to organiczne związki chemiczne, zawierające grupę aminową -NH2 (zasadową) oraz grupę karboksylową -COOH (kwasową) lub - w ujęciu ogólniejszym - dowolną grupę kwasową, np. sulfonową.

W zależności od położenia grupy aminowej, można wyróżnić α, β, γ, δ i ε-aminokwasy, gdzie litera grecka określa odległość pomiędzy grupą aminową, a karboksylową. W α-aminokwasach obie te  grupy funkcyjne przyłączone są do tego samego atomu węgla.

Ze względu na liczbę grup aminowych i karboksylowych wyróżnia się aminokwasy:

  • obojętne - gdy jest tyle samo (zwykle po jednej) grup aminowych i karboksylowych
  • kwasowe - gdy przeważa liczba grup karboksylowych
  • zasadowe - gdy przeważa liczba grup aminowych

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

Babylon Polish-English

Download this dictionary
aminokwas
nm. amino acid


| aminokwasy in English | aminokwasy in Polish