Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

allodial title

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Allodial title
Allodial title constitutes ownership of real property (land, buildings and fixtures) that is independent of any superior landlord. Historically, allodial title was sometimes used to distinguish ownership of land without feudal duties from ownership by feudal tenure which restricted alienation and burdened land with the tenurial rights of a landholder's overlord or sovereign. Allodial title is related to the concept of land held "in allodium", or land ownership by occupancy and defense of the land. Historically, much of land was uninhabited and could therefore be held "in allodium". In the modern world, true allodial title is only possible for countries. Although the word "allodial" has been used in the context of private ownership in a few states of the United States, this ownership is still restricted by governmental authority; the word 'allodial' in these cases describes land with fewer but still significant governmental restrictions.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Alodio
El alodio es el régimen de propiedad de bienes inmuebles, generalmente tierras, en el cual el propietario tiene el dominio completo sobre ellas, es decir, tanto del directo como el de uso. Otra forma de definir el alodio es decir que es la propiedad que está libre de toda carga señorial. El concepto de propiedad alodial es, por tanto, opuesto al de propiedad feudal, en la cual un señor cede al vasallo el uso de un feudo a cambio de una serie de cargas y prestaciones.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Alleu
Alleu, Alloux ou franc-alleu: du francique alôd, latin allodium, héritage libre de tous devoirs féodaux, y compris de droits de mutation appelés lods (d'ailleurs toujours appelés ainsi de nos jours dans le canton de Neuchâtel en Suisse).

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Alodium
Alodium - funkcjonująca w średniowiecznym systemie prawa feudalnego forma własności nieruchomości. Była to ziemia stanowiąca nieograniczoną własność, wolną od zobowiązań i ciężarów feudalnych, czym różniła się od lenna. Nazywana również własnością bezwarunkową oraz własnością dziedziczną.

Wyraz alodium pochodzi od średniowiecznego łacińskiego "allodium" wywodzącego się z kolei z frankońskiego wyrazu "alod" będącego zbitką słów "al" (wszystek) oraz "ōd" (własność).

Europie Zachodniej własność alodialna wbrew pozorom występowała tylko gdzieniegdzie, w szczególności na tych obszarach, na których zachowały się silne wpływy prawa rzymskiego, na przykład w południowej Francji. Istniało tam nawet łacińskie powiedzenie: lex Romana, mater allodiorum.


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

Русская Википедия - свободная энциклопедия

Download this dictionary
Аллод (владение)
Аллод — согласно средневековым законам, выделенное в полную власть феодальное земельное владение.

Первоначально аллод был неразделимой и неотчуждаемой собственностью большой семьи, постепенно, с увеличением имущественного расслоения и выделением малой семьи из большой, аллод становится владением сначала малой семьи, а затем (к концу VI - началу VII века), частным. Господин аллода имеет безграничную власть в своих землях, но не имеет права покидать свои владения без ведома сеньора.


Продолжение на Wikipedia.οrg...


© Текстовое содержимое использует материал из Википедии® и доступно в соответствии с лицензией свободной документации GNU

| allodial title in English | allodial title in French | allodial title in Spanish | allodial title in Russian | allodial title in Polish | allodial title in Hungarian | allodial title in Lithuanian | allodial title in Latvian | allodial title in Finnish