Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

akredytacja

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Akredytacja
Akredytacja (z franc. accréditer - "upełnomocnić")
  • postępowanie, w którym upoważniona jednostka wydaje formalne potwierdzenie, w którym oświadcza, że organizacja lub osoba są kompetentne do wykonywania określonych zadań. W Polsce upoważnioną jednostką akredytującą jest Polskie Centrum Akredytacji
  • ustanowienie jakiejś osoby szefem misji dyplomatycznej przy głowie państwa przyjmującego lub ministra spraw zagranicznych, lub też organizacji międzynarodowej.
  • oficjalne uznanie przedstawiciela dyplomatycznego (nie tylko szefa misji, ale także członka personelu dyplomatycznego) państwa wysyłającego za pełniącego swoje funkcje w państwie przyjmującym

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

Dictionario Interlingua-Polonese

Download this dictionary
accreditation
rzecz. akredytacja, uwierzytelnienie

Babylon Polish-English

Download this dictionary
akredytacja
nf. accreditation

Polish final

Download this dictionary
akredytacja
i) f accreditation


| akredytacja in English | akredytacja in Polish