Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

aglomeracja

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Aglomeracja
Aglomeracja (z łac. agglomeratio – nagromadzenie) – w urbanistyce jest to obszar o intensywnej zabudowie, charakteryzujący się również dużym zagęszczeniem ludności przebywającej na danym terenie periodycznie (np. w ciągu dnia) lub stale. Aglomeracje charakteryzują się dużym przepływem osób i towarów oraz znaczną wymianą usług. W brzmieniu bardziej potocznym aglomeracja jest skupiskiem sąsiadujących ze sobą miast i wsi, które stanowią wspólny organizm, poprzez zintegrowanie lub uzupełnianie się rozmaitych form infrastruktury tych miejscowości oraz wzajemne wykorzystywanie potencjałów, którymi te miejscowości dysponują.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

Slovene-English-Slovene dictionary

Download this dictionary
aglomeracja
agglomeration

Polish final

Download this dictionary
aglomeracja
i -e)(gen pl -i) f ( skupisko)agglomeration ( miasto)urban area


| aglomeracja in English | aglomeracja in Polish | aglomeracja in Slovenian