Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

adverse event

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Adverse effect
In medicine, an adverse effect is an undesired harmful effect resulting from a medication or other intervention such as surgery.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Bijwerking
Bijwerkingen zijn ongewenste of onbedoelde effecten die optreden bij een medische behandeling. De bijwerkingen van een geneesmiddel behoren duidelijk vermeld te staan in de bijsluiter die bij een geneesmiddel wordt verstrekt. In Nederland wordt een registratie bijgehouden van bijwerkingen die optreden bij gebruik van geneesmiddelen. In veel landen wordt zo'n zelfde registratie bijgehouden, zodat een zeer zeldzame bijwerking toch kan worden opgemerkt. Daarvoor is een degelijke medicatiebewaking van levensbelang.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Nebenwirkung
Eine Nebenwirkung (NW) ist eine neben der beabsichtigten Hauptwirkung eines Arzneimittels auftretende Wirkung. Synonym wird in Lehrbüchern der Begriff unerwünschte Arzneimittelwirkung (UAW) verwendet.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Dansk Wikipedia - den frie encyklopædi

Download this dictionary
Bivirkning (medicin)
En bivirkning karakteriseres som et medicinalprodukts uønskede virkning til forskel fra den tilsigtede effekt af præparatet. Bivirkning omtales oftest i flertal, da langt størstedelen af medicinalprodukter har flere bivirkninger. Dette gælder både for normal medicin og de naturmedicinpræparater der rent faktisk har en virkning.

Se mere på Wikipedia.org...


© Denne artikel bruger materiale fra Wikipedia® og er givet i licens under GNU Free Documentation License og Creative Commons Attribution-ShareAlike

English Spanish dictionary by Jaime Aguirre

Download this dictionary
adverse event
evento adverso (ensayos clínicos)


| adverse event in English | adverse event in Spanish | adverse event in Dutch | adverse event in German | adverse event in Turkish | adverse event in Danish