Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

adrenocorticotropic hormone

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Adrenocorticotropic hormone
Adrenocorticotropic hormone (ACTH), also known as corticotropin, is a polypeptide tropic hormone produced and secreted by the anterior pituitary gland. It is an important component of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis and is often produced in response to biological stress (along with its precursor corticotropin-releasing hormone from the hypothalamus). Its principal effects are increased production and release of corticosteroids. Primary adrenal insufficiency, also called Addison's disease, occurs when adrenal gland production of cortisol is chronically deficient, resulting in chronically elevated ACTH levels; when a pituitary tumor is the cause of elevated ACTH (from the anterior pituitary) this is known as Cushing's Disease and the constellation of signs and symptoms of the excess cortisol (hypercortisolism) is known as  Cushing's syndrome. A deficiency of ACTH is a cause of secondary adrenal insufficiency. ACTH is also related to the circadian rhythm in many organisms.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Hormona adrenocorticotropa
La hormona adrenocorticotropa, corticotropina o corticotrofina (ACTH) es una hormona polipeptídica, producida por la hipófisis y que estimula a las glándulas suprarrenales.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Hormone corticotrope
L'hormone corticotrope, ou adrénocorticotrophine (ACTH), est une hormone polypeptidique, principalement sécrétée par les cellules basophiles du lobe antérieur de l'hypophyse et qui stimule la glande corticosurrénale. Elle est le produit de maturation d'une pro-hormone, la POMC (pro-opiomélanocortine).

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Adrenokortikotropiskt hormon
Adrenokortikotropt hormon, ACTH (adreno corticotropin hormone) eller kortikotropin är ett glykoprotein som insöndras från hypofysens framlob (adenohypofysen).

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Hormon adrenokortykotropowy
Hormon adrenokortykotropowy, w skrócie ACTH, znany także jako kortykotropina, to hormon przysadki mózgowej, który pobudza korę nadnerczy do wydzielania kortyzolu i wielu słabo działających androgenów.

ACTH jest zbudowany z pojedynczego łańcucha polipeptydowego (hormon peptydowy) zawierającego 39 aminokwasów. Aktywność biologiczna jest zależna od 20 N-końcowych aminokwasów ACTH. ACTH syntetyzowany jest przez komórki przedniego płata przysadki mózgowej w odpowiedzi na wzrost poziomu CRH we krwi - jest to najważniejszy czynnik pobudzający uwalnianie ACTH. Hamowanie wydzielania ACTH i CRH następuje pod wpływem wzrostu we krwi stężenia ACTH, kortyzolu i innych kortykosteroidów, włączając w to steroidy egzogenne, na zasadzie sprzężenia zwrotnego.


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| adrenocorticotropic hormone in English | adrenocorticotropic hormone in French | adrenocorticotropic hormone in Italian | adrenocorticotropic hormone in Spanish | adrenocorticotropic hormone in Portuguese | adrenocorticotropic hormone in German | adrenocorticotropic hormone in Russian | adrenocorticotropic hormone in Japanese | adrenocorticotropic hormone in Turkish | adrenocorticotropic hormone in Hebrew | adrenocorticotropic hormone in Arabic | adrenocorticotropic hormone in Polish | adrenocorticotropic hormone in Lithuanian | adrenocorticotropic hormone in Bulgarian | adrenocorticotropic hormone in Finnish | adrenocorticotropic hormone in Norwegian | adrenocorticotropic hormone in Swedish | adrenocorticotropic hormone in Farsi