Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

ad hoc

Babylon English-Turkish

Download this dictionary
ad hoc
s. özel, özel bir amaçlı
 
ad hoc
s. geçici, hazırlıksız, hazır olma amacıyla icat edilmiş (örneğin, geçici komite-özel bir nedenle kurulan komite)
 
zf. özel amaçlı, belirli amaç için yapılmış

Türkçe Vikipedi

Download this dictionary
Ad hoc
Ad hoc, "Amaca özel - niyete mahsus" anlamına gelen latince ibaredir. Genelde bir soruna yönelik, geçici bir çözümü anlatmak için kullanılır. Bazen de bir yetersizliği ya da üstünkörü üretilen çözümleri vurgulamak için kullanılır.

Örneğin geçici olarak kurulan mahkemeler ya da araştırma tetkik komisyonları "ad hoc" komitelerdir. Bilimsel hipotezlere karşı duran gerçek verilerin açıklanmasında da bazen "ad hoc hipotezler" sırf o durumu açıklamak için üretilebilir. Çok bilinen bir örneği, Albert Einstein tarafından Özel Görelilik Kuramı'na eklenen "kozmolojik sabit"idir. Einstein, görecelik denklemlerinin gösterdiğinin aksine, uzaydaki kararlı yapının açıklanabilmesi için, denkleme denge durumunu ortaya çıkaran bir sabit eklemiştir. Kendisi tarafından önceleri "en büyük yanlışım" olarak tariflense de, sonradan "kara enerji" kuramı ile desteklenmiştir.


Daha fazlası için Wikipedia.org adresine gidin…


Bu makale Vikipedi®'den bilgiler kullanır ve GNU Özgür Belgeleme Lisansı tarafından lisanslanmıştır.

saja english turkish dictionary

Download this dictionary
ad hoc
geçıcı

Erzin English Turkish Dictionary

Download this dictionary
ad hoc
geçici

Mustafa YILDIZ's English to Turkish Dictionary

Download this dictionary
ad hoc
belirli bir amaç için hazirlanmis; önceden tasarlanmis


| ad hoc in English | ad hoc in French | ad hoc in Italian | ad hoc in Spanish | ad hoc in Dutch | ad hoc in Portuguese | ad hoc in German | ad hoc in Russian | ad hoc in Greek | ad hoc in Korean | ad hoc in Hebrew | ad hoc in Arabic | ad hoc in Thai | ad hoc in Polish | ad hoc in Hungarian | ad hoc in Czech | ad hoc in Catalan | ad hoc in Croatian | ad hoc in Albanian | ad hoc in Urdu | ad hoc in Bulgarian | ad hoc in Danish | ad hoc in Finnish | ad hoc in Norwegian | ad hoc in Romanian | ad hoc in Swedish | ad hoc in Farsi | ad hoc in Macedonian | ad hoc in Hindi | ad hoc in Indonesian | ad hoc in Vietnamese | ad hoc in Malay