Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

accoutrements

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Accoutrements
Accoutrements are the personal/individual equipment of service people such as soldiers, sailors, police and firemen and employees of some private organizations such as security guards, other than their basic uniform and weapons.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Kleding
Kleding (ook kledij of kleren, een syncope van klederen) is lichaamsbedekking voor mensen, in essentie nodig voor het behoud van lichaamswarmte. Andere mogelijke redenen voor het dragen van kleding in het algemeen of van speciaal ontworpen kleding:
  • Het bieden van bescherming bij bepaalde beroepsuitoefening.
  • Het herkenbaar maken van het uitoefenen van een beroep of bedrijfsimago.
  • Het uitdrukken van status.
  • Het voldoen aan maatschappelijke eisen en verwachtingen (kledingvoorschrift).
  • Het verhullen van lichaamsdelen die misvormd of beschadigd zijn.
  • Het zich onderscheiden van anderen.
  • Het aantrekkelijk er uit zien.
  • Het verhullen van lichaamsdelen die seksueel opwindend kunnen zijn.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU Vrije Documentatie Licentie

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Indumentaria

© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Vêtement
Un vêtement est un article d’habillement servant à couvrir une partie du corps humain, exception faite des chaussures et du chapeau. Il est le plus souvent en tissu mais les matériaux utilisés pour sa fabrication tendent à se diversifier au fil des siècles. La raison d’être d'un vêtement est plurielle et varie fortement selon les cultures et les périodes de l’histoire : pratique (protection), symbolique (signaler une posture morale) ou encore sociale (afficher un statut).

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Kläder
Kläder bär människan för att skydda sig mot kyla, väta eller värme men de används även som kroppsprydnad. Med kläderna kan man bland annat markera status, social tillhörighet, yrkestillhörighet eller etnisk tillhörighet, vilket samtidigt uttrycker en avgränsning från andra individer eller samhällsgrupper. Med sin klädstil visar individen på ett enkelt sätt var den står i så väl politiska som religiösa spörsmål.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

| accoutrements in English | accoutrements in French | accoutrements in Italian | accoutrements in Spanish | accoutrements in Dutch | accoutrements in Portuguese | accoutrements in German | accoutrements in Russian | accoutrements in Japanese | accoutrements in Korean | accoutrements in Turkish | accoutrements in Hebrew | accoutrements in Arabic | accoutrements in Thai | accoutrements in Hungarian | accoutrements in Czech | accoutrements in Lithuanian | accoutrements in Croatian | accoutrements in Serbian | accoutrements in Albanian | accoutrements in Urdu | accoutrements in Bulgarian | accoutrements in Danish | accoutrements in Finnish | accoutrements in Norwegian | accoutrements in Swedish | accoutrements in Farsi | accoutrements in Macedonian