Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Znaki pisarskie

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Znaki pisarskie
Znaki pisarskie – znaki stanowiące pismosymbole graficzne oznaczające dźwięki mowy lub znaczenia myślowe.

Ciąg znaków pisarskich nazywamy tekstem.


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| Znaki pisarskie in Polish