Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Zaiddiyah

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Zaidiyyah
Zaidiyya or Zaidism (Arabic: الزيدية az-zaydiyya, adjective form Zaidi or Zaydi) is a Shi'a Muslim school of thought named after Zayd ibn ʻAlī, the grandson of Husayn ibn ʻAlī. Followers of the Zaydi Islamic jurisprudence are called Zaydi Shi'a and are particularly prevalent in Yemen. The Zaydi Shi'a have a unique approach within Shi'a Islamic thought. Its adherents are also known as Fivers.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Zaydismo
Los zaydíes o zaidíes son una rama del chiismo, dentro de la religíon islámica, surgida sobre el siglo VIII.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Zaïdisme
Le zaïdisme (de l'arabe  az-zaydiyya) est une branche du chiisme dont les adeptes reconnaissent Zaïn comme cinquième et dernier imam.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Zaiddiyah
Zaidiyyah (arabiska: الزيدية, az-Zaydiyyah), Zaidism, Zaydism, Zaydi, eller ibland, Zaidi, är en inriktning inom shiaislam som anser att Zayd ibn Ali var den rättmätige arvtagaren till den fjärde imamenAli Zayn al-Abidin, snarare än halvbrodern Muhammad al-Baqir, vilken övriga shia anser som den femte imamen. Zaiddiyah är även en rättsskola (madhhab) och är en av de åtta vars giltighet erkänns i Ammanbudskapet.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Zajdyci
Zajdyci - najmniejsza i najbardziej zbliżona do sunnizmu (i mutazylitów) grupa szyitów. Powstali w VIII wieku jako zwolennicy imamatu Zajda ibn Alego ibn Husajna, brata Muhammada al Bakira - uznawanego za imama przez imamitów i ismailitów. Prawo do imamatu miał uzyskać poprzez wywołanie rewolty przeciw kalifom (jego brat był wówczas bierny). Uznają pierwszych 5 imamów (wliczając Alego), którzy jednak nie są postaciami nadprzyrodzonymi, a głównie przywódcami i zarządcami. Jako jedyni szyici tolerowali częściowo władzę pierwszych kalifów. Uznają, że imamat nie musi przechodzić z ojca na syna, a warunkiem wystarcającym jest pochodzenie od Alego. Nie uznają imamickiej koncepcji ukrytego imama, dzieląc poglądy z ismailitami poprzez wiarę w żyjących imamów. Zajdyci występowali w Jemenie i Persji. W latach 864/865 - 928 rządzili w Tabarestanie. Duchowni zajdyccy sprawowali władzę w Jemenie Północnym w latach 897 (893, imamat powstał dopiero w 964) - 1962 (z licznymi przerwami), używając często tytułu kalifa. Ostatni raz stracili władzę we wrześniu 1962, kiedy to po śmierci imama Ahmada ibn Jahja (18 września) jego syn i następca Muhammad został obalony przez lewicowych wojskowych (26 września). Zajdyci jako jedyni szyici stworzyli koncepcję wakatu na pozycji imama- imamowie mogą zanikać i powracać. Takie dwie przerwy między imamatami miały miejsce w latach 928 - 964 i od 1962; obecnie zajdyci oczekują trzeciego imamatu. Wierzą również, że imamem może być w tym samym czasie więcej niż jedna osoba. Zajdyci liczą ok. 12 mln. wyznawców (szacunek na 2006), niemal wyłącznie w Jemenie, gdzie stanowią 48% populacji kraju oraz Arabii Saudyjskiej. Zanikają w wyniku presji wahhabitów, którzy prowadzą w Jemenie intensywną akcję zwalczania "herezji zajdyckiej" oraz rządowego programu antyzajdyckiego prowadzonego w Arabii Saudyjskiej od 2000 roku (zamknięto wtedy wszystkie meczety zajdyckie w tym kraju i przekazano je imamom sunnickim).

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| Zaiddiyah in English | Zaiddiyah in French | Zaiddiyah in Spanish | Zaiddiyah in Portuguese | Zaiddiyah in Hebrew | Zaiddiyah in Polish | Zaiddiyah in Swedish