Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

Wenceslaus II of Bohemia

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Wenceslaus II of Bohemia
Wenceslaus II Premyslid (; ; 27 September 1271 – 21 June 1305) was King of Bohemia (1278–1305), Duke of Cracow (1291–1305), and King of Poland (1300–1305).

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Wenceslaus II van Bohemen (koning)
Wenceslaus II van Bohemen (17 september 1271 – 21 juni 1305), uit het geslacht der Premysliden, was een zoon van koning Ottokar II van Bohemen en Kunigonde van Halytsj. Hij volgde zijn vader op als koning van Bohemen in 1278 en werd markgraaf van Moravië in 1285. Hij werd door de Poolse edelen tot koning van Polen verkozen in 1300.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU Vrije Documentatie Licentie

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Wenceslao II de Bohemia
Wenceslao II Přemyslid (, ) PragaBohemia 27 de septiembre de 1271 – PragaBohemia 21 de junio de 1305) desde 1278 y de desde 1300, que gobernó hábilmente su reino de Bohemia y extendió su influencia no sólo en Polonia sino también en Hungría.

Ver más en Wikipedia.org...

 
Wenceslao ii de bohemia

© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Venceslas II de Bohême (roi)
Venceslas II de Bohême (en tchèque Václav II., en polonais Waclaw II Czeski, en allemand Wenzel II.), de la dynastie des Premyslides, est né le 27 septembre 1271 et décédé le 21 juin 1305 à Prague. Il est le fils d’Ottokar II de Bohême et de Cunégonde de Slavonie.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Waclaw II Czeski
Wacław II Czeski (czes. Václavniem. Wenzel, polska wersja imienia: Więcław) (ur. 27 września 1271, zm. 21 czerwca 1305, Praga) – z dynastii Przemyślidów, książę czeski w latach 1278-1297 (do 1285 regencja), król czeski od 1297, władca ziemi kłodzkiej od 1290, książę krakowski od 1291, sandomierski od 1292, brzesko-kujawski, sieradzko-łęczycki, wielkopolski i pomorski od 1299, król polski od 1300, władca zwierzchni nad księstwami: bytomskim (od 1289), opolskimcieszyńskim (od 1291), raciborskim (od 1292), sieradzkimłęczyckim i brzesko-kujawskim (w latach 1292-1299), inowrocławskimdobrzyńskim (od 1299) oraz wrocławsko-legnickim i świdnicko-jaworskim (od 1301).

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| Wenceslaus II of Bohemia in English | Wenceslaus II of Bohemia in French | Wenceslaus II of Bohemia in Spanish | Wenceslaus II of Bohemia in Dutch | Wenceslaus II of Bohemia in Japanese | Wenceslaus II of Bohemia in Polish | Wenceslaus II of Bohemia in Hungarian | Wenceslaus II of Bohemia in Latvian