Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Wenceslaus II of Bohemia

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Wenceslaus II of Bohemia
Wenceslaus II Premyslid (; ; 27 September 1271 – 21 June 1305) was King of Bohemia (1278–1305), Duke of Cracow (1291–1305), and King of Poland (1300–1305).

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Wenceslao II de Bohemia
Wenceslao II Přemyslid (, ) PragaBohemia 27 de septiembre de 1271 – PragaBohemia 21 de junio de 1305) desde 1278 y de desde 1300, que gobernó hábilmente su reino de Bohemia y extendió su influencia no sólo en Polonia sino también en Hungría.

Ver más en Wikipedia.org...

 
Wenceslao ii de bohemia

© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Venceslas II de Bohême (roi)
Venceslas II de Bohême (en tchèque Václav II., en polonais Waclaw II Czeski, en allemand Wenzel II.), de la dynastie des Premyslides, est né le 27 septembre 1271 et décédé le 21 juin 1305 à Prague. Il est le fils d’Ottokar II de Bohême et de Cunégonde de Slavonie.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Waclaw II Czeski
Wacław II Czeski (czes. Václavniem. Wenzel, polska wersja imienia: Więcław) (ur. 27 września 1271, zm. 21 czerwca 1305, Praga) – z dynastii Przemyślidów, książę czeski w latach 1278-1297 (do 1285 regencja), król czeski od 1297, władca ziemi kłodzkiej od 1290, książę krakowski od 1291, sandomierski od 1292, brzesko-kujawski, sieradzko-łęczycki, wielkopolski i pomorski od 1299, król polski od 1300, władca zwierzchni nad księstwami: bytomskim (od 1289), opolskimcieszyńskim (od 1291), raciborskim (od 1292), sieradzkimłęczyckim i brzesko-kujawskim (w latach 1292-1299), inowrocławskimdobrzyńskim (od 1299) oraz wrocławsko-legnickim i świdnicko-jaworskim (od 1301).

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

Magyar Wikipédia - az ingyenes Enciklopédia

Download this dictionary
II. Vencel cseh király
II. Vencel cseh és lengyel király (csehül Václav II., lengyelül Waclaw II Czeski németül Wenzel II. (Böhmen)) született 1271szeptember 27-én, meghalt 1305június 21-én. Cseh király, krakkói herceg 1291-tol, Lengyelország királya 1300-tól. A Premysl-dinasztiából származik, II. Ottokár és Kunigunda fia.

További információt lásd Wikipedia.org...


© A jelen cikk a Wikipédiából® származó anyagot használja fel, és engedélyezésre kerül t GNU Szabad Dokumentációs Licenc alatt.

| Wenceslaus II of Bohemia in English | Wenceslaus II of Bohemia in French | Wenceslaus II of Bohemia in Spanish | Wenceslaus II of Bohemia in Japanese | Wenceslaus II of Bohemia in Polish | Wenceslaus II of Bohemia in Hungarian | Wenceslaus II of Bohemia in Latvian