Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Uranus (mythology)

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Uranus (mythology)
Uranus ( or ; Ancient Greek , Ouranos meaning "sky" or "heaven") was the primal Greek god personifying the sky. His equivalent in Roman mythology was Caelus. In Ancient Greek literature, Uranus or Father Sky was the son and husband of Gaia, Mother Earth. According to Hesiod's Theogony, Uranus was conceived by Gaia alone, but other sources cite Aether as his father. Uranus and Gaia were the parents of the first generation of Titans, and the ancestors of most of the Greek gods, but no cult addressed directly to Uranus survived into Classical times, and Uranus does not appear among the usual themes of Greek painted pottery. Elemental Earth, Sky and Styx might be joined, however, in a solemn invocation in Homeric epic.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Urano (mitología)
En la mitología griega, Urano (en griego antiguo, Οὐρανός, Ouranos, que significa ‘cielo’, ‘firmamento’; latinizado, Uranus) es un dios primordial personificador del cielo. Su equivalente en la mitología romana era Caelus. En la griega, Urano era hijo y esposo de Gea, la Madre Tierra, que, según cuenta Hesíodo en la Teogonía, había concebido a Urano sin varón. Urano y Gea fueron los padres de la primera generación de Titanes, así como los ancestros de la mayoría de los dioses griegos; sin embargo, ningún culto específico de Urano sobrevivió en la época clásica. El dios no aparece entre los motivos usuales de las ilustraciones de la cerámica griega antigua. Con todo, Gea, Urano y Estigia podían ser reunidos en solemnes invocaciones en la épica homérica.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Ouranos
Dans la mythologie grecque, Ouranos (en grec ancien  / , « ciel étoilé, firmament ») est une divinité primordiale.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Uranos
Uranos var i den grekiska mytologin en himmelsgud och alla andra gudars förfader. Han var son och make till Gaia och fader till titanerna.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Uranos
Uranos (gr.  - "niebo")

Uranos jest uznawany za pierwszego boga starożytnej Grecji. Nie chcąc by jego dzieci pozbawiły go tronu zaczął je zjadać. W dzisiejszych czasach coraz więcej historyków wysuwa jednak tezę, że tak naprawdę Gaja była pierwszą władczynią Całego Chaosu, co mogłoby się kłócić z tym mitem. W mitologii greckiej pradawny bóg nieba, a właściwie personifikacja tego bytu. Pierwszy władca świata i jedno z najstarszych bóstw. Bez udziału innej istoty poczęła go i urodziła Gaja (Ziemia), która stała się jego małżonką. Wspólnie spłodzili kolejne pokolenia bogów. Z ich związku na świat przyszli kolejno:

Uranos, lękając się siły oraz potęgi Sturękich i Cyklopów, strąca ich wszystkich do TartaruGaja, nie chcąc dopuścić do tego, by Tytani również zostali tam zesłani, wraz z nimi organizuje spisek przeciwko Uranosowi. Gdy ten zesłał nocną porę, by zaznać miłości z Ziemią, wszyscy jego synowie i córki rzucili się na niego, natomiast najmłodszy z nich, Kronos, odciął ojcu genitalia. W buncie tym nie wziął udziału najstarszy z TytanówOkeanos. Odcięte genitalia leciały przez lądy, aż wpadły do morza. Z wsiąkających w ziemię większych kropel krwi powstały boginie zemsty Erynie, natomiast krople nasienia dały życie nimfom opiekującym się jesionami (nimfy "Jesionowe"- meliady), później Gaja urodziła także, dzięki temu nasieniu, potężne plemię Gigantów. Krew która spadła do morza i połączyła się z morską pianą stworzyła Afrodytę. Uranos stracił władzę nad światem i od tej pory nie może już panować nad Gają, być może jest to symboliczne oddzielenie Nieba od Ziemi. Uranos jako bóstwo usuwa się w cień. Jego miejsce zajmuje najmłodszy syn i główny uczestnik buntu, Kronos. Uranos pojawia się jeszcze w mitologii: pogodzony ze swą małżonką Gają pomaga córce, Tytance Rei, urodzić i wychować jej najmłodsze dziecko, Zeusa, przyszłego króla bogów. Gdy ten zdobywa już władze, Uranos wraz z Ziemią przepowiadają mu, jakiego potomostwa może się spodziewać z obcowania ze swą pierwszą małżonką, Metis. Mianowicie najpierw urodzi mu ona silną boginię, a później potężnego boga, który pokona własnego ojca. Dzięki tej przepowiedni Zeus zapobiega takiemu rozwiązaniu. W mitologii rzymskiej odpowiednikiem Uranosa był Coelus.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| Uranus (mythology) in English | Uranus (mythology) in French | Uranus (mythology) in Spanish | Uranus (mythology) in Portuguese | Uranus (mythology) in Russian | Uranus (mythology) in Greek | Uranus (mythology) in Hebrew | Uranus (mythology) in Polish | Uranus (mythology) in Hungarian | Uranus (mythology) in Lithuanian | Uranus (mythology) in Bulgarian | Uranus (mythology) in Finnish | Uranus (mythology) in Norwegian | Uranus (mythology) in Swedish