Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Upstate New York

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Upstate New York
Upstate New York is a region of the U.S. state of New York north of the core of the New York metropolitan area. There is no clear or official boundary between Upstate New York and Downstate New York, and other names exist for regions north of New York City — either as part of, or distinct from, the Upstate region. [Image:UpstateDownstateMap.png|thumb|400px|right| ]]

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Upstate New York
Upstate New York är en benämning på den del av delstaten New York som ligger bortom staden New York och dess storstadsregion. Det finns ingen officiell gräns där Upstate New York börjar eller slutar. Ibland hänsyftar termen till hela delstaten förutom New York City och Long Island, och ibland åsyftas den del av delstaten som ligger norr om Poughkeepsie och väster om Catskill Mountains. Eftersom Westchester County och Rockland County ingår som pendlingsområden i New Yorks storstadsregion, anses de sällan tillhöra Upstate New York.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

| Upstate New York in English | Upstate New York in Swedish