Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Unia Zachodnioeuropejska

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Unia Zachodnioeuropejska
Unia Zachodnioeuropejska (UZE) (ang. Western European Union - WEU) – została utworzona na mocy tzw. Układów Paryskich z 22 października 1954, które po zakończeniu procesu ratyfikacji weszły w życie 5 maja 1955 przekształcając tym samym powstałą w 1948 Unię Zachodnią grupującą FrancjęWielką Brytanię i kraje Beneluksu.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| Unia Zachodnioeuropejska in Polish