Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

UN member states

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Member states of the United Nations
There are United Nations (UN) member states, and each of them is a member of the United Nations General Assembly.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Lidstaten van de Verenigde Naties
Vanaf 2011 zijn er 193 Lidstaten van de Verenigde Naties. In principe kunnen er alleen soevereine staten lid worden en dit is tegenwoordig het geval. Vier van de oorspronkelijke lidstaten waren echter niet onafhankelijk bij de oprichting van de VN (te weten India, de Filipijnen, Wit-Rusland en Oekraïne). Aan de andere kant kunnen staten alleen toegelaten worden bij goedkeuring door de Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering, hierdoor zijn sommige gebieden die volgens de Montevideo-conventie soeverein zijn geen lidstaat door het missen van erkenning of oppositie van bepaalde leden.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipédia Français

Download this dictionary
Liste des États membres de l'Organisation des Nations unies
Les États membres de l'Organisation des Nations unies (ONU) sont depuis 2011 au nombre de 193, soit la quasi-totalité des 197 États actuellement reconnus par l'organisation.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Lista panstw ONZ

© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

Wikipedia 日本語 - フリー百科事典

Download this dictionary
国際連合加盟国
国際連合加盟国(こくさいれんごうかめいこく)は、2014年現在193か国である。原則として国際連合に加盟できるのは主権を持った国家だけである。国連憲章第2章第4条によると、「国際連合加盟国となることの承認は、安全保障理事会の勧告に基いて総会の決定によって行われる。」と定められている。

Wikipedia.orgをもっと見ると…


c この記事はウィキペディアの内容を用いておりグニュー・フリー・ドキュメンテーション・ライセンス のライセンスのもとに提供されています そして テキストはクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンスの下で利用可能です

| UN member states in English | UN member states in French | UN member states in Dutch | UN member states in Portuguese | UN member states in Russian | UN member states in Japanese | UN member states in Greek | UN member states in Korean | UN member states in Hebrew | UN member states in Polish | UN member states in Hungarian | UN member states in Albanian | UN member states in Urdu | UN member states in Bulgarian | UN member states in Finnish | UN member states in Swedish