Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

UN member states

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Member states of the United Nations
There are United Nations (UN) member states, and each of them is a member of the United Nations General Assembly.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Lidstaten van de Verenigde Naties
Vanaf 2011 zijn er 193 Lidstaten van de Verenigde Naties. In principe kunnen er alleen soevereine staten lid worden en dit is tegenwoordig het geval. Vier van de oorspronkelijke lidstaten waren echter niet onafhankelijk bij de oprichting van de VN (te weten India, de Filipijnen, Wit-Rusland en Oekraïne). Aan de andere kant kunnen staten alleen toegelaten worden bij goedkeuring door de Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering, hierdoor zijn sommige gebieden die volgens de Montevideo-conventie soeverein zijn geen lidstaat door het missen van erkenning of oppositie van bepaalde leden.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU Vrije Documentatie Licentie

Wikipédia Français

Download this dictionary
Liste des États membres de l'Organisation des Nations unies
Les États membres de l'Organisation des Nations unies (ONU) sont en 2013 (et depuis 2011) au nombre de 193, soit la quasi totalité des 197 États reconnus par l'organisation.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Förenta nationernas medlemsstater
Alfabetisk lista över FN:s medlemsstater

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Lista panstw ONZ
Lista państw ONZ - lista państw członkowskich ONZ na podstawie UN Press Release ORG/1360/Rev.1 (28 czerwca 2006).

Listę tę, rozszerzoną o Watykan, przyjmuje się często za spis wszystkich istniejących państw świata, jednak wobec braku jednolitej definicji państwa jest to zabieg kontrowersyjny.


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| UN member states in English | UN member states in French | UN member states in Dutch | UN member states in Portuguese | UN member states in Russian | UN member states in Greek | UN member states in Korean | UN member states in Hebrew | UN member states in Polish | UN member states in Hungarian | UN member states in Urdu | UN member states in Bulgarian | UN member states in Finnish | UN member states in Swedish