Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Transplantacja

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Przeszczepianie narzadów
Przeszczepianie narządów, transplantacja (z łac. transplantare - szczepić i plantare - sadzić) - przeszczepienie narządu w całości lub części, tkanki lub komórek z jednego ciała na inne (lub w obrębie jednego ciała). Przeszczepianiem narządów zajmuje się medyczna dziedzina naukowa nazywana transplantologią.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

Babylon Polish-English

Download this dictionary
transplantacja
nf. transplant


| Transplantacja in English | Transplantacja in Polish