Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

Sturnidae

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Starling
Starlings are small to medium-sized passerine birds in the family Sturnidae. The name "Sturnidae" comes from the Latin word for starling, sturnus. Many Asian species, particularly the larger ones, are called mynas, and many African species are known as glossy starlings because of their iridescent plumage. Starlings are native to the Old World, from EuropeAsia and Africa, to northern Australia and the islands of the tropical Pacific. Several European and Asian species have been introduced to these areas as well as North AmericaHawaii and New Zealand, where they generally compete for habitat with native birds and are considered to be invasive species. The starling species familiar to most people in Europe and North America is the Common Starling, and throughout much of Asia and the Pacific the Common Myna is indeed common.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Sturnidae
Los estúrnidos (Sturnidae) son una familia de aves paseriformes que se compone de unos 30 géneros de estorninos del Viejo Mundo.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Sturnidae
Les Sturnidae (ou sturnidés en français) sont une famille de passereaux constituée de 30 genres et de 115 espèces existantes.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Szpakowate
Szpakowate (Sturnidae) - rodzina ptaków z rzędu wróblowych, obejmuje ponad sto gatunków. Dzieli się na dwie podrodziny: szpaki, do której należy ogromna większość gatunków, oraz bąkojady. Są to małe lub średnie ptaki, w większości owadożerne, niektóre szpaki żywią się również owocami. Szpaki to bardzo towarzyskie ptaki, charakteryzujące się zdolnością do naśladowania najróżniejszych odgłosów. Bąkojady są znane z wyjadania pasożytów, żyjących na skórze dużych afrykańskich zwierząt roślinożernych.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

Wikipedia Português A enciclopédia livre

Download this dictionary
Sturnidae
Sturnidae é uma família de aves passeriformes pertencentes à subordem Passeri, que engloba os estorninhosestorninhos-metálicos e mynas.

Veja mais na Wikipédia.org...


Esse artigo usa material da Wikipédia® sob a licença GNU Free Documentation License

| Sturnidae in English | Sturnidae in French | Sturnidae in Spanish | Sturnidae in Portuguese | Sturnidae in Turkish | Sturnidae in Hebrew | Sturnidae in Polish | Sturnidae in Lithuanian | Sturnidae in Danish