Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Set (syn Adama)

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Set (syn Adama)
Sethebr. שת Szet - trzeci, po Kainie i Ablu, syn Adama i Ewy, ojciec Enosza. Zapoczątkował on ród Setytów. Żył 912 lat.

Od niego w prostej linii wywodził się Jezus Chrystus.

"Adam jeszcze raz zbliżył się do swej żony i ta urodziła mu syna, któremu dała imię Set, gdyż – jak mówiła – dał mi Bóg potomka innego w zamian za Abla, którego zabił Kain." (Rdz 4,25)


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| Set (syn Adama) in Polish