Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Saturacja (medycyna)

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Saturacja (medycyna)
Saturacja (łac. saturatio) - oznacza nasycenie cieczy gazem. W medycynie dokonuje się pomiarów nasycenie płynów ustrojowych m.in. krwi, płynu komórkowego itp gazami.

Najbardziej powszechnym pomiarem saturacji w działaniach medycznych jest pomiar saturacji krwi tlenem. Oznaczenie wartości saturacji wyraża się skrótem "Sa" dodając chemiczny symbol gazu np. tlenu "O2", oraz procentowy wynik badania "X%". Zapis będzie wyglądał SaO2 97%. Wartości saturacji krwi tlenem u zdrowych ludzi prezentują się w zakresie SaO2 95% - 99%. U osób palących tytoń wartości te są nieco niższe.


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| Saturacja (medycyna) in Polish